Etiket arşivi: rüyada kadınlık organını emmek

Rüyada Süt Emmek

Bir erkeğin rüyasında çocuk emzirdiğini görmesi, onun sıkıntıya ve kedere düşeceğine işarettir denilmiştir.

Rüyasında başka birinin memesinden süt emdiğini gören kişi, hapse girer, gireceğine işarettir denilmiştir. Bir grup rüya yorumcuları, başkasına süt vermeyi ve süt emmeyi iyi saymamışlardır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyasında bir kadının meme­sinden süt emdiğini gören kişi, hastalanır (hastalanacağı­na) veya geçim (maişet) sıkıntısı çeker, çekeceğine işarettir demiştir. Rüya sahibi büyük veya küçük, kadın veya kız ne olursa olsun yorum böyledir demiştir.

Bir kadın, kendi memesinden süt emdiğini görse, rüya sa­hibi kadın, kızının mirasından menfaat görür (kızının mira­sını yer) şeklinde yorumlamıştır. Bir kadının memesinden süt emdiğini görmek, hayırlı bir rüya değildir.

Bir kadının, başka bir kadının memesinden süt emdiğini fakat, süt çıkmadığını (gelmediğini) görmesi, hayır değildir.

Rüyasında kadınlık organını emdiğini görmek, iyi sayıl­mıştır. Emen için mal ve menfaat, işlerin yolunda olduğu­na işarettir. Ancak emilen kişi, zarar görür denilmiştir. Bu da süt çıktığı görüldüğü zamanki yorumdur. Diğer azalanın yorumu da böyledir. Meme dışında diğer azalar (or­ganlardan süt emmek, emdiğini görmek, emen için mal ve menfaat, emilen için zarara işarettir demiştir.

Bir hayvanın memesini emdiğini görmek, hayır ve menfa­attir, fakat bir kadının memesini emdiğini görmek, hayır değildir şeklinde yorumlamıştır Ebu Said el Vaiz hazretleri.

Hasta kimsenin riyada süt emdiğini görmesi, o kimsenin sıhhate erişmesine işârettir.

Bir kadının rüyada bir erkeğin kendisinden emdiğini görmesi, o erkeğin emdiği süt kadar kadının malından almasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görmesi, o kimsenin hapse girmesine yahut hasta olmasına ya da üzerine kapı kapanmasına işâret eder.

Hâmile kadının rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görmesi, o kadının hamileliğinden kurtulmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir çocuğu emzirmesi yahut çocuktan emmesi, o kimseye şiddet ve meşakkat erişmesine, sonra Allah Teâlâ Hazretleri’nin o kimseyi meşakkat ve şiddetten kurtarmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada kimseyi emzirmediği takdirde iki memesinde süt olduğunu görmesi, o kimse için dünyanın yüz çevirmesinden sonra ona yeniden fazlaca teveccüh ve yönelmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada kadınların etrafında gezinip onların memelerinden emdiğini ve sütün de çıkmadığını görmesi, o kimsenin çocukları öpmesine işârettir.

Rüyada başka bir kadından süt emmek, yetimliğe, ihtiyaca ve mizacın değişmesine yorumlanır.

Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin üzerlerine kapanmasına, yahut onların hapsine yorumlanır.

Bir kadın rüyada bir erkeğin kendisinden emdiğini görse, o erkek emdiği süt kadar kadının malından alır.