Etiket arşivi: rüyada kabe görmek ne demektir

Rüyada Ka’be Görmek

Rüyada Kâbe’yi görmek hayırla yorumlanır. Kâbe’yi ziyaret etmek, etrafında tavaf ederek dönmek, selamette olacağınıza işarettir.

Rüyada Kabeyi görmek, hacca gitmeye, hayırlı bir amelle müjdelenmeye işaret eder.

Bazen rüyada Kabeyi görmek, işlemeyi arzu ettiği şerlerden sakınmaya, evlenmeye, emniyet ve güvene işaret eder.

Bazen de rüyada Kabeyi görmek, Kur’ân ve sünnete işaret eder.

Yine rüyada Kabeyi görmek, kendisine uyularak hidayet bulunan sâlih ebeveyne, gerçek âlim, evliya ve mürşide yahut cennete işaret eder.

Rüyada görülen Kabe, namaza işarettir. Çünkü Kabe namaz kılanların kıblesidir.

Rüyada görülen Kabe mescit ve camiye de işarettir. Çünkü Kabe Allah’ın evidir.

Ayrıca Kâbe, İslâm, Kur’ân-ı Kerim, sünnet-i Seniyye, mushaf-ı Şerif, âlim baba, Seyyid, ilim sahibi baba ve şerefli anne gibi kendilerine uyulmakla hidayete erişilecek kimselere işarettir.

Kabeyi rüyada görmek, cennete de işaret eder. Çünkü Kabe Allah’ın evidir. Cennete kavuşmak ise; ancak Kabeye yönelmekle mümkün olur.

Bazen rüyada görülen Kabe, mevsimlere, kentin geniş sokak ve caddelerine, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara işâret eder.

İmam-ı Nablusi ’ye göre:

Rüyada Kabe-i Muazzama’yı gör­mek, Hükümdar (Devlet reisi) amir, vezir (bakan), vali, hayırlı haber, zevç (koca), zevce (hanım eş) evlenmek, Müslümanlık, mescit, ana, baba, emniyet ve selamet gibi çok önemli şey­lere, önemli meziyet ve değerlere işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında Kabe-i Muazzama’ya baktığını görmüş olsa, rüyayı gören kimse, bütün korktuğu şeylerden emin ve selamette olacağına işarettir.

Bazı yorumculara göre, rüyasında Kabe-i Şerife’yi gör­mek, rüyayı gören kimsenin Kâbe’ye gireceğine, Kabe ziyaretinde bulunacağına (hacca veya umreye gideceğine) işaret­tir, demişlerdir.

Yine, rüyasında Kabe’yi gören bir kimse yapacağı bir iyi­likle (hayırlı bir amelle) müjdelenir veya müjdeleneceğine işaret ile veya yapmak istediği bir kötülükten vazgeçip on­dan sakınacağına ve korunacağına işaret eder.

Rüyasında Kabe’ye girdiğini görmek, bu rüya, rüyayı gören kimsenin, devlet başkanının (hükümdarın) huzuruna çıka­cağına veya devlet büyüklerine yakın olacağına işarettir. Kabe’den bir şeyler aldığını gören kimse, devlet başkanından veya devlet büyüklerinden bir şey alır (bir iyilik görür) veya alacağına (iyilik göreceğine) işaretle tabir olunur.

Rüyasında Kabe’den bir haber almış, bir haber gelmiş oldu­ğunu gören kimse, hükümetle, devletle olan işi hakkında bir haber alacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında Kabe’nin İçinde Namaz Kıldığını Görmek

Rüyasında Kabe’nin içinde namaz kıldığını görmek, başarılı olacağına veya başkan, idareci olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada Kabe’de namaz kıldığını görmesi,yüksek bir zâttan kuvvet almaya, düşman şerrinden emin olmaya ve hayra ermeye işâret eder

Rüyasında Kabe’den bir şeyler çalıyormuş olduğunu görmek, bu rüyası, rüyayı gören kimsenin haram mal veya haram para eline geçeceğine veya haram bir iş yapacağına işaret­le tabir olunur. Rüyasında Kabe’nin üzerinde (üstünde) namaz kılıyormuş ol­duğunu görmek, dininden, Müslümanlıktan uzaklaşacağı­na işaretle tabir olunur.

Rüyasında Kabe’ye doğru yürüdüğünü görmek, dininin kuvvet bulacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında Kabe’yi yıkıyormuş olduğunu görmek, rüyayı gö­ren kimsenin, bir günah işleyeceğine veya birilerinin kal­bini kıracağına işaretle tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında Kabe’yi tamir ettiğini, tamir ediyor­muş olduğunu görmesi, bu rüyası onun işinde yükselece­ğine, büyük rütbe ve makama çıkacağına işaretle eder.

Rüyasında Kabe içine girmiş olduğunu görmek, hükümdar huzuruna alınmak, devlet büyüklerine yakın olmak veya kurtuluşa ermek ve selamete çıkmak veya çıkacağına işa­retle tabir olunur.

Rüyasında Kabe’ye karşı oturduğunu, oturuyormuş olduğu­nu görmek, devlet hizmetine, hükümet hizmetine girece­ğine, büyük memurluk elde edeceğine işarettir.

Rüyasında Kabe yoluna çıkmış, Kabe yolundaymış olduğu­nu görmek, rüyayı gören kimsenin, uzun bir hastalığa ya­kalanacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında Kabe-i Muazzama’ya dayanmış olduğunu gör­mek, rüyayı gören kimsenin, Allah’a sığındığını ve sığına­cağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında Kabe’nin harap olmuş olduğunu görmek, bu rüyası, rüyayı gören kimsenin namazını terk edeceğine veya terk ettiğine (namaz kılmadığına) veya çaresizlik içinde kıv­randığına, fakirlik yoksulluk çekeceğine ve kedere düşece­ğine işaretle tabir olunur.

Rüyada Kabeyi adabına uygun olarak tavaf ettiğini veya hacla ilgili bir vazifeyi yaptığını görmek, farz ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gereğini yerine getirmeye veya kefaret-i yemini yerine getirmek için çaba sarf etmesine ve o kimsenin yaptığı vazife miktarınca dinin salâhına işarettir.

Rüyada Kabeye bakmak, korktuğundan emin olmaya, esenlik ve huzura işarettir.

Rüyada Kabe’de yanış ve uygunsuz bir iş yaptığını görmek, sünnetlere aykırı hareket etmeye ve nefsine uyan kimselerin yoluna gitmeye işaret eder.

Rüyada Kabe’nin duvarlarından bir duvarının yıkıldığını görmek, dini bir önderin veya devlet reisinin ölebileceğine işâret eder.

Kabeyi Kendi Evinde Görmek

Bir kimsenin rüyada Kabe’nin kendi evinde olduğunu görmesi, daimi bir saltanata, devlete ve insanlar arasında şöhret bulmaya işâret eder.

Bazen rüyada Kabeyi kendi evinde görmek, izzet, şeref ve şefkate işâret eder.

Bir kimse rüyada Kabe’nin kendisinin evi olduğunu görse, o kimsenin nâil olduğu devletine veya bildiği ilmine ya da yaptığı bir amelinden dolayı insanların ona koşup ziyaretine gideceğine ve kapısının kalabalık olacağına işarettir.

Bir kimse, Kabeye yönelmiş olduğunu görse, din ve dünyasını ıslah edecek bir şeye yöneleceğine işâret eder.

Bir kimsenin kendisini Sünnet-i Seniyye’nin aksine olarak hac vazifelerinden bazı şeyleri noksan yaptığını görmesi, o kimsenin namazında kıbleyi değiştirdiği gibi dinini de değiştireceğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada Kabeye nazar etmesi, korku ve şiddetten emin olmaya işâret eder.

Bir kimse rüyada, meleklerin, gökten inip ve Kabeyi temelinden kaldırıp bir başka şehre koyduklarını görse, bu rüya, oyerde bir fitnenin çıkmasına, Müslümanların önderinin o şehirde bulunmasına işâret eder.