Etiket arşivi: rüyada iyilikle emretmek

Rüyada Emr-i Bil Ma’ruf Görmek

Bir kimsenin rüyada insanlara dinin emirle­rini yapmalarını emretmesi ya da istikamet üzere bulunmaları için onlara öğüt vermesi yani insanlara iyilikle emrettiğini, namaz kılın, oruç tutun, kelime-i şehadet getirin, Kur’ân okuyun dediğini görmesi yahut insanlara vaaz ve nasihat ettiğini görmesi, Allah Teâlâ’ya iman ve Allah Teala ‘nın (c.c.) hakkını yerine getirmeye, hakkına ifaya işâret eder.

İnsanlara iyilikle emretmek, ehil olanın vali, hüküm vermeye salahiyetli olanın ise ha­kim olmasına işârettir.

Rüyada rakı ve şarabı döktüğünü, çalgı aletlerini kırdığını, tavla ve oyun kâğıtlarını defettiğini ve bunlar gibi şeyler işlediğini gör­mek, iman ve güzel amele, dinde samimi ol­maya, sıdka ve bu işleri yapanları imana davet etmeye işârettir.

Dinin yasakladığı, sağduyunun çirkin gör­düğü şeylerden insanları men etmek, insanları doğru yola kılavuzlamaya yahut sabredilmesi gereken bir durumun meydana gelmesine işâret eder.

İyilikle emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı başkalarının işiymiş gibi düşünmek yahut dinin bu emrini ihmal ettiğini görmek şaşkınlı­ğa ve umuni musibete işâret eder.

Rüyasında istediği bir işde emir ve tahak­küm ettiğini görmek, kardeşlerini kıskanmaya işârettir. Rüyada kendisine buğday satmayı emreylediğini görmek, helal rızka işâret eder.

Rüyasında şeriat hükümlerine göre emr ve nefyettiğini görmek, hayrın ta kendisidir. Şeriata muhalif bir şey emretmek ise, iyi değil­dir.’ (Kirmanî)

Rüyada kendisine iyi bir şeyle emrolunduğunu gören kişi, hayır ve berekete nâil olur.

Rüyada kötülükle emredip, iyiliği yasakla­mak, nifak ve fitneye, bozgunculuğa, dinde bozukluğa işâret eder.