Etiket arşivi: rüyada idrar görmek ne anlama gelir

Rüyada İdrar Görmek

Yorumu için sidik kelimesine de bakınız.

Rüyada idrar görmek, haram mala ve ha­ram mal sarf etmeye işâret eder.

Bazen rüyada idrar yaptığını görmek, helal olmayan bir şeye malını sarf etmeye işâret eder.

Bazen de rüyada idrar yaptığını görmek, haram olan bir kadınla zina etmeye işâret eder.

Rüyada idrarın çokça aktığını görmek, rızkının çok olmasına ve içte olan bir şeyin kaybolmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında idrarını tutması, id­rarını uzun müddet bekletmesi ve bunu müşkül duruma kadar vardırması, işlerinde acele etme­sine ve tuttuğu işin yanlışlığına işâret eder. Rüyada idrarını tuttuğunu görmek, rüya sahibinin hanımına kızmasına da işâret eder.

Yine rüyada idrarını uzun müddet bekletti­ğini görmek, huzursuzluğa ve işlerin zorluğu­na işâret eder.

Rüyada idrarın kendisini sıkıştırdığını gör­mek, malını muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına işâret eder.

Rüyada herhangi bir yere idrarını yapıp rahatladığını görmek, rızkın genişliğine, üzün­tü ve kederin gitmesine ve rahata ermeye işâret eder.

Bekâr bir kimsenin bilinmeyen bir yere idrar yaptığını görmesi, o yerden bir hanımla evleneceğine işârettir.

Bir kuyu içerisinde idrar yaptığını görmek, helal kazancından sadaka vermeye işâret eder.

Bir kumaş üzerine idrar yaptığını görmek, kumaştan zarar edeceğine işâret eder.

Mihraba idrar yaptığını görmek, rüya sahi­binin âlim ve fazıl bir çocuğu olmasına işâret eder.

Rüyada Mushaf üzerine idrar yaptığını görmek, rüya sahibinin hafız bir evladının ol­masına işârettir.

Rüyada elbisesi üzerine idrar yaptığını görmek, bir çocuğu olmasına işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada elbisesine idrar yaptığını görmesi, evlenmesine işâret eder.

Rüyada süt olarak idrar yaptığını görmek, asıl fıtratını kaybetmeye işâret eder.

Rüyada kan olarak idrar yaptığını görmek, boşanmaya veya mahremi olan bir kadına ya­kınlıkta bulunmaya işâret eder.

Rüyada üzüm suyu olarak idrar yaptığını görmek, malını lüzumsuz yere israf etmeye işâret eder.

Rüyada toprak ve çamur olarak idrar yaptığını görmek, abdestini güzel olarak almayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna işâret eder.

Zengin bir kimsenin rüyada idrarının bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gör­mesi, malının bir kısmının elinden çıkmasına ve zayi olmasına işâret eder.

Mihnet ve meşakkat içerisinde olan bir kim­senin rüyada idrarının bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu görmesi, şiddet ve me­şakkatinin bir kısmının gitmesine işâret eder.

Rüyada çok idrar yaptığını, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da idrar ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görmek, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna veya işle­yeceği bir kötülük sebebiyle insanlar arasında rezil olacağına işâret eder.

Rüyada çokça idrar ettiğini gören kadının, erkeklere karşı şehvet ve isteği çok olur.

Rüyada ayakta idrar yaptığını görmek, ma­lını rastgele sarf etmeye ve infak etmeye işâret eder.

Rüyada sokak ve çarşılara idrar ettiğini görmek, rüya sahibinin o sokak ve camisinin muhasebesini üzerine almaya ve yürütmeye işâret eder.

Rüyada bir kimsenin evine, mahallesine yahut camisine veyahut şehir ve köyüne idrar ettiğini görmek, rüya sahibinin o mahalle, köy veya şehirden bir hanımla evlenmesine ve ha­yatını o hanımla birleştirmesine işâret eder.

Rüyada mescide idrar yaptığını görmek, rüya sahibinin muhsin, sâlih ve muttaki bir çocuğu olmasına işâret eder.

Rüyada bir şişeye, leğene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya hara­beye idrar ettiğini görmek, bir kadınla evlen­meye işâret eder.

Rüyada denize idrar ettiğini görmek, ver­gisini, zekâtını ve denizden çıkardığı bir malı da devlet hâzinesine vermesine işâret eder.

Rüyada idrarı tutamamak, mal ve mülkün artacağına, sevindirici bir haber alınacağına işarettir. Yol ortasında idrar boşaltmak, umulmadık bir tanıdıktan kötülük görüleceğine; idrar darlığı giderek yoksulluğa düşüleceğine ve geçmişteki günlerin aranacağına; şişe içinde idrar, bir hastane olayı ile karşı karşıya kalınacağına işarettir.

Rüyada idrar içtiğini görmek, kazançta ve haram malda şüpheye düşmeye, zorluklarla karşılaşmaya işâret eder.

Kendisiyle beraber başkasının da biryere idrar yaptığını ve idrarlarının birbirine karıştığını görmek, idrarları karışan kimselerin bir­birlerine akraba olmasına işâret eder.

Fakir bir kimsenin tuvalete idrar yaptığını ve idrarın orada birleştiğini görmesi, zengin olabileceğine işâret eder.

Zengin bir kimsenin tuvalete idrar yaptığı­nı ve idrarın orada birleştiğini görmesi, malı­nın azalmasına ve fakirleşmesine işâret eder.