Etiket arşivi: rüyada ibrik görmek

Rüyada İbrik Görmek

Günahkâr bir kimsenin rüyada ibrik gör­mesi, tövbe etmeye işâret eder.

Hamile olan bir kadının riyada ibrik gör­mesi, erkek çocuğa işârettir.

Rüyada ibrik görmek, gizli sırları bilen bir erkek çocuğa da işâret eder.

Rüyada abdest alınan ibrikleri bir araya toplamak, cennete gitmeye sebep olacak gü­zel amelleri işlemeye işâret eder.

Rüyada ibriğin kıymetinin yüksek olduğu­nu görmek, rüya sahibinin kıymeti ve şanının artacağına işâret eder.

Rüyada ibrikteki su ile abdest aldığını gör­mek, günâhlardan arınmaya, ferah ve nîmete işâret eder.

Rüyada görülen ibrik, oyuna, gülme ve kahkahaya da işâret eder.

Yine rüyada ibrik görmek, temiz ve pâk hanıma, yardımcıya, dine, vücut sağlığına, I uzun ömre, mal ve nîmete, hayır, bereket ve mirasa da yorumlanır.

Rüyada ibrik görmek, iyilik ve hayra yorulur. Günahkar bir kimsenin ibrik görmesi, tövbe edeceğine işarettir. Ha­mile bir kadın rüyasında ibrik görse, erkek bir evladı ola­cağına işarettir.

Rüyada ibrik görmek tövbe ile yorumlanır. İbrik, hamile kadınlar için oğlan çocuk doğurmaya, erkekler için sır saklamaya işaret eder. Bir ibrik ile abdest aldığını görmek, ibadetinin kabul edildiğine işarettir. İbrik gören dünyada güzel işler yapar. Rüyasında altın bir ibrik gören tevbe etmelidir, gümüşten ibrik görmek ise iyidir. Rüyada ibrik görmek, vücut sağlığına, uzun ömre, mal, nimet, hayır ve berekete ve mirasa yorumlanır, ibrikleri bir araya toplamak, Cennete gitmeye sebep olacak güzel amelleri işlemeye işaret eder. Rüyada, ibriğin kıymetinin yüksek olduğunu gören kimsenin kıymeti ve şanı yüksek olur. İbrik, oyuna, gülme ve kahkahaya da işaret eder, ibriğe benzeyen kapların tabiri de böyledir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Kişinin rüyada ibrik görmesi, şu cihetlerden birine veya bir kaçma işaretle yorumlanır:

  • Doğruluk sahibi iyi huylu zevceye işaretle,
  • Hizmetinde bulunan birine (hizmetkara) işaretle,
  • Hizmetçi kadına işaretle,
  • Dinde iyi ve olgunlaşmış olmaya işaretle,
  • Vücut sağlığına, afiyete işaretle,
  • Uzun ömürlü olmaya işaretle,
  • Mal ve nimete ermeye işaretle,
  • Hayra ermeye, bol berekete ve mirasa kavuşmaya işaretle yorumlanır demiştir.