Etiket arşivi: rüyada hz ademi iyi bir durumda görmek

Rüyada Adem Aleyhisselam Görmek

Rüyada Hz. Adem peygamberi görmek, çeşitli şekillerde, değişik tabirler ile yorumlanmıştır:

  • Rüyada Hz. Adem’i (A.S.) görmek, Hacca gideceğine veya dostlarıyla, ahbaplarıyla buluşup hasret giderileceğine ve­ya zürriyetinin (neslinin) çoğalacağına işaret eder.
  • Rüyada Adem (A.S.) Peygamberi görmek, büyüklüğe ve halk arasında saygı ve hürmet göreceğine işarettir.
  • Hz. Adem’i (A.S.) rüyada iyi bir durumda olduğunu gör­mek, çok iyi bir rüyadır, bu rüya iyiye ve hayra yorulur.
  • Ancak O’nu (A.S.) iyi bir durumda değil de eksik ve nok­san bir halde görmek, iyiye yorulmaz. Rüya sahibinin işle­rinde eksiklik ve noksanlık olacağına işarettir.
  • Rüyasında Hz. Adem’i (A.S.) gören kimse, hasta ise şifa bulacağına, göz ağrısı varsa o da iyileşeceğine işarettir.
  • Rüyada Hz. Adem’i kendisi ile konuştuğunu görmek, rüyayı gören kimsenin ilim sahibi (bilgin) olacağına işarettir.

Rüyada Adem aleyhisselâm’ı görmek, rüya sahibinin bir günâh işleyip tövbe etmesine işâret | eder.

Bazen rüyada Hazret-i Adem’i görmek, düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur ol­maya, zarara uğramaya ve bir müddet sonra tekrar rahata kavuşmaya işâret eder.

Bazen de rüyada Adem aleyhisselâm’ı gör­mek, rüya sahibinin hacca gitmesine işâret eder.

Bazı kere de bir kimsenin rüyada Âdem aleyhisselâm’ı görmesi, o kimsenin takva sahi­bi olmasına ve duâsının kabulüne işâret eder.

Yine rüyada Adem aleyhisselâm’ı görmek, dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere I seyahat yapmaya işâret eder.

Bazen de rüyada Adem aleyhisselâm’ı gör­mek, neslin çoğalmasına işâret eder.

Ayrıca rüyada Hz. Adem’in kendisiyle ko­nuştuğunu görmek, rüya sahibinin ilim sahibi olmasına işâret eder.

Bazen rüyada Adem aleyhisselâm’ı gör­mek, ana babaya, öğretmenine veya bir bükü­ğüne karşı gelmeye yorumlanır.

Bazı kere de rüyada Adem aleyhisselâm’ı görmek, dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlaman o olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya da delâlet eder.

Rüyasında Adem (A.S.) ‘ı gören kimse bir günah işlemiştir. Bu günahından tövbe etsin. Çok kere bu rüya, babaya, sultana ve ilme delâlet eder.

Hz. Adem’i kendi suretinde gören kimse, eğer ehilse veliliğe yükselir. Hz. Adem’in kendisiyle konuştuğunu gören, ilim sahibi olur.

Bazı yorumcular derler ki, Adem (A.S.)’ı gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur; bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur. Kendisini Hz. Adem olduğunu veya Hz. Adem’in arkadaşı olduğunu gören, eğer ehilse padişah olur, eğer âlimse, insanlar ilminden istifade ederler.

Hz. Adem’i görmek hacca ve ahbabları ile bir araya gelmeye, bazen de neslin çoğalmasına delâlet eder.

Rüyasında Hz. Adem’i gören kimse bir günah işlemiştir. Bu günahlardan tevbe etsin. Çok kere bu rüya, ilme delalet eder. Rüyada Hz. Adem’i kestiğini gören kimse annesine, babasına ve öğretmenine asi olur. Hz. Adem’i kendi suretinde gören kimse, eğer ehil kişiyse alimliğe yükselir. Hz. Adem’in kendisiyle konuştuğunu gören kimse ilim sahibi olur.

Bazı tabirciler demiştir ki; Hz. Adem’i gören, düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur, bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur. Kendisinin Hz. Adem olduğunu veya arkadaşı olduğunu gören kimse ilim erbabı olacağına ve insanların bu kişiden istifade edeceklerine delalet eder. Dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlayan Hz. Adem olduğu için, tabir ilminde başarılı olmaya, Hacca gitmeye veya dostları ile bir araya gelmeye ve uzak yerlere yolculuk yapmaya delalet eder.

Hz. Adem’i görmek, bazen rüya sahibinin yiyip içeceği şeyler yüzünden şiddet ve hırçınlığına; uzak bir yere yolculuğa çıkmasına ve bu yolculuğun Hz. Adem’in dünyaya ilk indiği yer olmasına delalet eder.

Hz. Adem’i noksan bir halde görenin büyük işlerden biri noksan kalır. Kazancı veya sanatı değişir. O’nu iyi halde gören kimse ise büyük hayra erer.