Etiket arşivi: rüyada horoz öttüğünü duyduğunu görmek

Rüyada Horoz Görmek

Rüyada horoz görmek çok iyiye yorulur. Horoz dertlerin geçeceğini bildirir. Horoz ayrıca güçlü elinde türlü imkan bulunan biri olarak ta yorumlanır.

Horoz, yaramaz tabiatlı bir kimsedir ki, bazen güzel söz söyler, bazen de çirkin söz ve menfaatsiz olarak bağırır. Bazı yorumcular ise, horoz, sevimli bir erkek çocuktur, dediler.

Rüyada horoz gören kimse, hikmet sahibi bir kimse veya alimlerin yanlarına gidip gelmekle onlardan çok menfaat görür.

Eğer görülen horoz çatal ibikli beyaz olursa, o kimse müezzin olur.

Horoz, müezzine, hatibe yahut güzel okuyan kimseye işarettir. Bazen da horoz kendisi yapmadığı halde iyilikle emreden bir kimseye yorumlanır. Çünkü horoz namaz vakitlerini hatırlatır ve kendisi namaz kılmaz.

Bazı kere horoz, muhtaç olduğu şeyi nefsi için tercih eden cömert bir erkek yahut bulduğuyla yetinen, nasibi az, sıkıntısı çok olan kimsedir.

Kuş topluluğu, esarete ve bir yerden sürüp gidermeğe yorulur.

Bir kimse rüyada bir horoza sahip olduğunu görse, o kim-senin erkek bir çocuğu olur, bir ev satın alır, bir kaybı geri gelir veya kaybından haber gelir.

Horozdan irkildiğini veya horozun gagaladığını gören kimse, şiddet görür.

Bir horoz ile mücadele ettiğini gören kimse, münakaşa eder.

Rüyada horoz görmek, çeşitli şekilde yorumlanmıştır. Rüyasında bir horoz aldığını görmek, erkek bir çocuk sahi­bi olacağına veya bir ev sahibi olacağına işarettir.

Kişinin rüyada bir horoz sesi duyduğunu görmesi, onun sevineceği müjdeli bir haber alacağına işaret eder denmiştir.

Bazı yorumculara göre; rüya da horoz görmek, sevimli bir erkek çocuğa sahip olunacağına işaret eder denmiştir.

Rüyasında bir horozu tutup kucakladığını görmek, iyi ve güvenilir kişilerle dostluk ve arkadaşlık kurmaya işaret eder.

Rüyada bir horoz aldığını görmek, bir ev satın almaya, bir kaybının geri gelmesine veya kaybolan bir yakınından haber gelmesine de işâret eder. Rüyada bir horoz aldığını görmek, erkek bir çocuk ile tabir olunur ve o kimsenin bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Bir horoz aldığınızı görmek, cesur ve sözü geçen bir adamla dost olup ondan fayda göreceğinize işarettir.

Rüyasında beyaz bir horoz görmek emniyetli ve dürüst bir hizmetçiye veya sadık ve inanılır güvenilir bir dosta işarettir.

Rüyasında bir horozu öptüğünü görmek, iyi bir haber, sevindirici bir haber almaya işaret eder denmiştir.

Rüyada horoz görmek, şarkıcıya, nikaha, bekçiye işarettir.

Rüyada horozun ötmesini duymak acı haber alacağınıza, uzun zamandan beri göremediğiniz bir arkadaşınızın veya sevgilinizin gelmesine işarettir. Rüyada horozun öttüğünü duymak, iyi ve sevinçli bir habere işâret eder.

Rüyada görülen horoz, evin erkeği veya sevimli bir erkek çocuğa işâret eder.

Rüyada görülen tavuk da, evin hanımına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada horoz görmesi, mü­ezzine, güzel ve etkili söz söyleyen kimseye, hatibe veya güzel okuyan kimseye işâret eder.

Bazı kere de horoz görmek, kendisi yap­madığı halde yilikle emreden bir adama işâret eder.

Kişinin rüyada kendini horoz olmuş gör­mesi, iyi tabir edilmez ve vefat edebileceğine işâret eder.

Rüyada horozun ölmesi de iyi tabir edil­mez ve müezzinin, hatibin yahut kişinin ken­disinin vefat edebileceğine yorulur.

Rüyada horoz kesmek, namaza önem ver­memeye işarettir. Horoz kesmek düşmanlarınızı yeneceğinize yorumlanır.

Bazen rüyada görülen horoz, çok evlenen adama yahut simsara yahut bekçiye işâret eder.

Yine rüyada horoz görmek, muhtaç oldu­ğu şeyi nefsi için tercih eden cömert bir erke­ğe yahut bulduğuyla kanaat eden ve nasibi az, sıkıntısı çok olan kimseye işarettir.

Rüyada görülen küçük horozlar, küçük hizmetçilere, yahut çocuklara veya evlâtlara alâmettir.

Horozun ibiği ile kişiye zarar vermesi, ya­ralanmasına işârettir.

Rüyada horoz görmek, evlat veya hizmetçi ile tevil edilir.

Rüyada üzerine bir horozun hücum ettiği­ni görmek, düşman sebebiyle gelecek üzüntü­ye işâret eder.

Rüyada kırmızı bir horoza rast geldiğini görmek, bir hizmetçiden istifade etmeye işâret eder.

Rüyada bir horoz tutup kucakladığını gör­mek, ulvî makam ve yüce himmet sahibi biriy­le dost olmaya işârettir.

Rüyada evine bir horozun girip evde olan arpaları topladığını görmek, müezzinin bir şeyinin çalınacağına işârettir.