Etiket arşivi: rüyada hırsız girdiğini görmek

Rüyada Hırsız Görmek

Hırsız, Azrail’in, misafir veya nikâh yapmak isteyen bir kimsenin geleceği şeklinde yorumlanır. Bir kimse hırsızın bir eve girdiğini ve oradan bir şey almadığını görse, o evde bulunan hastanın hastalığından kurtulmasına işaret eder.

Bazen de hırsız, yırtıcı ve yabani hayvan, yılan, şeytan ve nefis olarak da tabir edilir. Tahsil yapan bir insan kendisinin hırsız olduğunu görse, iyi bir ilim öğrenir.

Rüyada hırsız görmek, hastalık ve derttir. Eğer gördüğü hırsız siyah olursa; hastalık, sevdadır, kızıl olursa, hastalık kandadır, sarı olursa safradır; beyaz olursa balgamdır.

Bir kimse hırsızın bir şey yüklendiğini görse, hastalık o hırsızın aldığı şeyin cevherine nispet edilir. Eğer hırsız bir şey yüklenmezse o kimse bir hastalığa düşer. Ve ondan çabucak kurtulur.

Eğer hırsıza yapışsa, o kimse o hastanın ilacını bilir, ve onu kullanır.

Hırsızın bir şey çaldığını görse, katil bir insanı görmeye yorumlanır.

Evinde hasta bulunan bir kimse bir hırsızın kendi evine girdiğini ve bir şey almadığını görse, o evde bulunan hastanın hastalığından kurtulmasına yorumlanır.

Evinde hasta bulunan bir kimse bir hırsızın kendi evine girdiğini ve bir şey aldığını görse, o hastanın öleceğine işaret eder.

İçinde bekar bir kız bulunan bir eve hırsız girse, o kız için bir dünür çıkar.

Hırsız, hilekar bir kimse ile yorumlanır.

Hırsız gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir.

Bazen da hırsız yırtıcı ve yabani hayvana, yılana, şeytana ve nefse de işarettir.

Tahsil yapan bir insan kendisinin hırsız olduğunu görse, iyi bir ilim öğrenir.

Rüyada hırsız görmek, dikkatli olmanız için bir uyarı­dır. Evinize hırsız gireceğine işarettir. Yani hırsızla ilgili rüya hayra yorumlanmaz.

Rüyasında kendi evine bir hırsız girdiğini, bazı eşya ve malının çalınmış olduğunu görmek, rüya sahibinin evinde bir ölüm olacağına işaret eder denmiştir. Eşyalarından bir şeyi çalınmadığını görmek, aileden birinin hastalanacağı­na işaret eder denmiştir.

Evinde hasta bulunan bir kişi bir hırsızın kendi evine girdiğini ve bir şeyler almadığını görürse, o hastanın hastalığından kurtulması­na yorumlanır.

Hasta bir adamın rüyada hırsızı öldürdü­ğünü görmesi, hastalıktan kurtulmaya delâlet eder.

İçinde bekâr bir kız bulunan bir eve hırsız girerse, o kız için bir dunur çıkacağa işârettir.

Rüyada görülen hırsız, hilekâr bir kişi ile de tabir edilir.

Bazen rüyada görülen hırsız, tavuk Ve güvercin avlayan bir kimse olarak yorumla mr.

Bazen de rüyada görülen hırsız, gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyleri isteyen bir kişiye işâret eder.

Bazı kere de hırsız görmek, yırtıcı ve yabanî hayvana, yılana, şeytana ve nefse işârettir.

Tahsil çağındaki bir gencin rüyada hırsız olduğunu görmesi, iyi bir ilime ulaşacağına işâret eder.

Bazen de rüyada görülen hırsız, zina yap­maya, insanların ağzından söz çalmaya yo­rumlanır.

Rüyada bir hırsızın minareye çıkıp ezan okuduğunu görmek, insanlar arasında şöhret­le anılmaya işâret eder.