Etiket arşivi: rüyada hilal görmek

Rüyada Hilal Görmek

Rüyada görülen hilal, eğer bulunduğu yerde doğmuş ise, onu gören kimse için erkek ve iyi bir çocuğa veya ona yöneltilecek bir memuriyete yahut ticaretinde göreceği kar ve faydaya işarettir.

Rüyada hilalin yere düşmesi, doğacak bir çocuktur.

Rüyada hilale birtakım insanların baktığı halde göremediklerini yalnız kendisinin gördüğünü gören kimse, ölür. Bazen o kimse, her türlü kötü ve çirkin harekette bulunur.

Bir kimse rüyada ay’ı zaman ve vaktinin dışında hilal şeklinde görse, kendisinde ferahlık ve sevinçlik bulunan bir habere, kayıp bir kimsenin gelmesine veya mal elde etmeye yorulur. Çünkü Hilal’in doğmasıyla icarlar yenilenir ve borçlar ödenir.

Hilalin, doğu, kuzey veya kıble gibi başka yerden doğması kötü şeylere; çabucak kaybolursa bu kötülüklerin sona ermesine yorumlanır.

Hilali görmek kayıp birisinin gelmesine, müezzinin minareye, hatibin minbere çıkmasına ve kıymetli bir isteğe yorumlanır.

Bazen de hilali görmek müddetlerin sona ermesine, alacaklının alacağını istemesine, borçlunun da borcunu vermek için alacaklıyı aramasına yorulur.

Bir kimse hilali karanlık veya bakırdan yapılmış, yahut yılan ve akrep şeklinde görse, bu rüyada hayır yoktur.

Hilali başlangıcında görmek, sonunda görmekten hayırlıdır.

Bir kimse rüyada hilalin doğduğunu sonra kaybolduğunu görse o kimsenin arzu ve istediği tamamlanmaz.

Rüyada hilâl görmek, erkek ve iyi bir çocu­ğa işâret eder.

Yine hilâl rüyası, memuriyete, ticaret haya­tında göreceği kazanca, kâr ve faydaya işâret eder.

Rüyada bir yerde toplanmış birtakım hilâlleri görmek, rüya sahibinin hac vazifesini yapacağına işâret eder.

Rüyada hilâlin yere düştüğünü görmek, yeni doğacak bir çocuğa işârettir.

Bazen hilâli rüyada görmek, düşmana ga­lip gelmeye, güç ve kuvvete, vadeli şeylerin de zamanının geldiğine işârettir.

Bazen de hilâli rüyada görmek, müddetle­rin sona ermesine, alacaklının alacağını iste­mesine, borçlunun da borcunu vermek için alacaklıyı aramasına işâret eder.

Bazı kere de rüyada hilâli görmek, melike, emire, kumandana, yeni doğmuş çocuğa ve aniden yapılacak hayra delâlet eder.

Hac mevsiminde veya hac günlerinde hilâli görmek, hacca gitmeğe işârettir.

Rüyada ayı zaman ve vaktinin dışında hilâl şeklinde görmek, ferahlık ve sevinçlik bulunan bir habere, kayıp bir kimsenin gelmesine veya mal elde etmeye işârettir.

Rüyada hilâle birçok insanın baktığı halde göremediklerini ve fakat sadece kendisinin gördüğünü görmek, rüya sahibi için ecelin yakın olduğuna işâret eder. Bazen o kimse, her türlü kötü ve çirkin harekette bulunur.

Bir kimsenin rüyada hilâli ilk gecesinde görmesi, hanımının hamile olacağına, eğer hamını hamile ise, erkek bir çocuk doğuraca­ğına işâret eder.

Yine hilâl rüyası, âsi kişinin tövbe etmesi­ne, kâfirin Müslüman olmasına, hapisteki adamın kurtulmasına, hastanın şifâ bulmasına ve sıkıntılardan kurtulmaya işâret eder.

Hilâlin, doğu, kuzey veya kıble gibi başka yerden doğması kötü şeylere; çabucak kaybo­lursa bu kötülüklerin sona ermesine işâret eder.