Etiket arşivi: rüyada heykel yapmak

Rüyada Heykel Görmek

Rüyada heykel görmek, korkudan emin olmaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır.

Rüyada görülen heykel, evlada, zevceye, menfaata, din ve dünyaca muamelattan kaçınmaya yorumlanır.

Hıristiyanların kiliselerinde heykelleri görmek, o kiliselerde ibadet edene ve orada okunan dua ve vasiyetlere veya Incil’e yorumlanır.

Bazen da bu heykelleri görmek, namaz, ibadet ve itaata yorumlanır.

Rüyada görülen heykel, korkulardan kurtulmaya ve düşmanlara galip (üstün) geleceğinize işaret şeklinde tabir olunur.

Sıradan bir kimsenin rüyada heykel görmesi, yeni yeni in­sanlarla tanışmasına işaret olarak yorumlanmıştır.

Hamile olan bir hanımın rüyada heykel görmesi, onun er­kek bir çocuk doğuracağına işarettir denmiştir.

Ahlak sahibi iyiliksever bir kişinin rüyada heykel görmesi, onun emniyet içinde ve selametle olduğuna işaret eder.

Kötü kişiliği olan birinin rüyada heykel görmesi, iyi değil­dir. Sıkıntıya düşeceğine yorumlanır denmiştir.

Memurluk görevinde olan bir kimsenin rüyada heykel gör­mesi, görevinde başarılı olacağına işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında bir hayvan üzerinde bir heykel gören kişi, o hay­vanından yararlanıp fayda ve menfaat sağlar denmiştir.

Rüyada mermerden bir heykel yapmak, yakın za­manda elinize çok para geçeceğine, eşi hamile olan birisi heykel görürse erkek evladı olacağına, rüyada heykel güzel ve saydam ise hayra, çirkin ise şerre yorumlanır.

Rüyada heykel görmek, evlada, hanıma, menfaate, din ve dünyaca muamelâttan kaçın­maya işâret eder.

Yine heykel görmek, korkudan emin olma­ya ve düşmana galip gelmeye işâret eder,

Bazen de heykel görmek, namaza, ibadet ve taata işaret eder.

Camide heykel görmek, bidat ve hurafeye işaret eder.

Herhangi bir büst yahut heykele tazim göstermek, şirk ve nifaka, câhiliye çağı gele­nek ve göreneklerine işâret eder.

Evinde heykel yahut büst görmek, kendi nefsine yahut eş ve çocuklarına aşırı ilgi ve taşkın muhabbete işarettir.

Bazen evinde heykel yahut büst görmek, nefsini put edinmeye işarettir.