Etiket arşivi: rüyada hendek aşmak

Rüyada Hendek Görmek

Rüyada görülen hendek, bekçi ve askerden melikin ve şehir halkının korunduğu şeye ve kendisinden düşmanı defettiği mala yorumlanır.

Eğer kale ilme işaret ederse, hendek onda olan ve onun bekçisi bulunan alimlerdir.

Kale kadına işaret ederse hendek o kadının velisidir.

Eğer kale çocuğa işaret ederse, hendek o çocuğun babası veya anasıdır.

Bir kimseninin hendeksiz kale veya şehir görmesi, zekatının verilmemesi ve malın zayi edilmesi, askerin düşmandan korkup kaçarak gizlenmesi, ilmin zayi olması ile yorumlanır.

Rüyada hendek görmek, hüzün ve kedere düşmeye işarettir. Kendinizi hendeğe düşmüş görmek, düşmanları­nızın sizin zarara uğrayacağınızı düşünerek bu kötülüklerden sa­kınma yollarını aramanız gerektiğine işarettir. Hendek kazmak, arkadaş ve dostlarınız arasında itibarın artacağına işarettir. Hendeği kolayca aşmak kederinizin dostlarınızı da ilgilendirdiğine ve onları sizinle paylaştıklarına işarettir.

Rüyada hendek görmek, tehlikeye işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir hendeğin kenarında olduğunu ve üzerinden atlamaya cesaret edemediğini görmek, kendisine teklif edilen bir işi gördüğü bazı karanlık tehlikeden dolayı reddedeceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir hendeğin su ile dolu olduğunu görmesi, bir tehlike ile karşılaşılacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen hendek, bekçi ve askerden şehir halkının korunduğu şeye ve kendisinden düşmanı defettiği mala işâret eder.

Rüyada görülen kale, ilme işâret ederse, hendek onda olan ve onun koruyucusu bulu­nan âlimlere işâret eder.

Rüyada görülen kale kadına işâret ederse, bu kere hendek, o kadının velisine işâret eder.

Eğer rüyada görülen kale çocuğa işâret ederse, hendek o çocuğun babası veya anası olarak tabir olunur.

Bir kişinin hendeksiz kale ya da şehir görmesi zekatının verilmemesi ve malın zayi edilmesi, askerin düşmandan korkarak kaçarak gizlenmesi, ilmin zayi olması yahut düşmanın hücumu yahut kötülükle emredip iyilikten ka­çındırmak gibi kötü görülen şeylerle işlerin dağılması ve düzenin bozulmasına işâret eder.