Etiket arşivi: rüyada hayız olduktan sonra abdest alıp temiz kıyafet giymek

Rüyada Hayız Görmek

Rüyada hayız olduğunu gören kimse mahremine yakınlıkta bulunur.

Kadın kendisinin hayız olduğunu görse, günah bir işte bulunur.

Yıkansa günahtan tevbe eder, üzüntü ve kederi gider.

Hayızdan kesilmiş, bir kadın bu rüyayı görse, o kadının bir çocuğu olur.

Bir kadın rüyada hayız olduğu halde kocasının kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocası ile beraber şehirlerinden çıkarlar.

Hanımının hayız olduğunu gören kimse, arzu ve isteklerinden men’edilir.

Hayız hastalıkla da yorumlanır.

Kısır kadının rüyada hayız olduğunu görmesi ümidini kestiği halde yeniden bir erkek çocuğa gebe olmasına yorumlanır.

Hanımının hayız olduğunu gören kimsenin iş ve sanatında durgunluk olur.

Rüyasında bir kadın ay hali oldu­ğunu görse, şayet çocuğu olmuyor (kısır bir kadın ise), bu gördüğü rüya onun çocuğu olacağına işaretle yorumlanır. Bazı tabirciler, rüyada hayız (ay hali) olduğunu görmek, ya­lan söyleneceğine işarettir, demişlerdir.

Ay halinden kesilen ihtiyar bir kadın, rüyasında kirlendi­ğini (ay hali olduğunu) görse, bu rüya, onunu ölümünün yaklaştığını, öleceğini gösterir, şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyasında hayız olduktan sonra, gusül abdesti (boy abdesti) alıp elbiselerini giydiğini gören kadın veya erkek, hem dünya da hem de ahirette selamet ve emniyet bulur şek­linde yorumlamışlardır.

Rüyada bir kimsenin hayız (kadınlarda adet) olduğunu görmesi, hanımına yakınlıkta bulunmaya işârettir.

Bu hayız halinden yıkandığını görmek, tövbeye, üzüntü ve kederden kurtuluşa işârettir.

Bir kadının rüyada hayız olduğu halde ko­casının kendisiyle cinsi münasebette bulundu­ğunu görse, kocası ile beraber bulundukları şehirden göç edeceklerine işâret eder.

Hayızdan kesilmiş bir hanımın rüyada ha­yız olduğunu görmesi, bir çocuk doğuracağı­na delâlet eder.

Erkeğin rüyada hayız olduğunu görmesi, kendisine helal olmayan bir kadınla cinsi münasebette bulunmasına işâret eder. Bazen erkeğin kendisini hayız olarak gör­mesi, yalan söylemesine işâret eder.

Hanımının hayız olduğunu görmek, rüya sahibinin arzu ve isteklerinin yasaklanmasına ve arzusuna kavuşmadan mahrum olmasına işâret eder. Yine hanımının hayız olduğunu görmek, rüya sahibinin iş ve mesleğinde durgunluk ol­masına işârettir.

Rüyada hamile bir kadının hayız olduğunu görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işârettir.

Yine rüyada hayız olduğunu görmek, din­de. oruç ve namazda noksanlık ile tabir olu­nur. Bir kadının rüyada hayız olduğunu görme­si, günâh bir işe bulaşmaya işâret eder. Bazen de rüyada hayız olduğunu görmek, hastalık ile tabir edilir.