Etiket arşivi: rüyada hastane girdiğini görmek

Rüyada Hastane Görmek

Rüyada hastane görmek, sıhhatinize dikkat ediniz diye bir işarettir.

Bazı yorumculara göre, rüyada hastane görmek, iyi sa­yılmaz denmiştir. Hastaneye girdiğini gören kişinin şehit olacağına veya günahlarından temizleneceğine, gü­nahlarının affedileceğine işaretle de yorumlanmıştır.

Rüyasında hastanede hastalara verilen yemekten yedi­ğini gören kişi, eğer sağlam ise, hastalanacağına, hasta ise, öleceğine veyahut iyileşip hastaneden taburcu edi­lerek çıkacağına işaret eder şeklinde de yorumlanmıştır.

Rüyada bir hastaneyi ziyaret ettiğinizi görmek, hem kendinizi hem de aile fertlerinizi önemli bir tehlikeye sürük­lemekte olduğunuza işarettir. Hastaneyi gezip çıktığınızı görmek insanlara iyi ve müşfik davranışlarda bulunacağınıza işaret sayılır. Şayet hastaların yemeğinden yerseniz kendinizi iyi korumanız ge­rektiğine,aksi halde hastalanacağınıza işarettir. Ağır hasta görmek, halk arasında ahlakın bozulacağına işarettir.

Rüyada hastane görmek, âlim, hakîm, ra­hat, huzur, şifâ, maraz yani hastalık, kapı ve şehit olarak vefat ile tabir olunur.

Rüyada hastane görmek, iyi değildir.

Rüyada hastaneye girdiğini görmek, şehit olmaya işârettir.

Rüyada hastaneye girmek, günâhların affe­dileceğine delildir.

Rüyada bir hastaneyi güzel ve süslü gör­mek, halkın işlerinin düzgün ve yolunda oldu­ğuna; hastaları iyi halde görmek, bütün insan­ların iyiliğine; hastaları ağır ve perişan halde görmek, memleketin ve halkın sıkıntı içinde bulunduğuna, fenâ bir şekil alacağına ve ahlâkın bozulacağına işâret eder.

Hastanede hastalara verilen yemekten ye­diğini görmek, sağlam adamın hasta olacağı­na, hasta ise iyileşip hastaneden çıkacağına işârettir.

Akıl Hastanesi Görmek

Rüyada hastalarla birlikte akıl hastanesinde veya deliler ile beraber bir arada bulunduğunu görmek, rüya sahibinin hapse atılmasına işâret eder.

Sağlıklı bir kimsenin rüyada hastalarla bir­likte akıl hastanesinde veya deliler ile beraber bir arada bulunduğunu görmesi, hastalanma­sına; eğer hastaysa, hastalığının uzamasına işâret eder.

Fakir birisinin kendini akıl hastanesinde görmesi, genişlik, kolaylık ve rahatlığa erişme­sine ve insanlardan bir şey istememesine işâret eder.

Bazen de akıl hastanesi görmek, oyun yerlerine, karma karışık seslere, batıl ve manasız kelimelere, anlamsız konuşmalara, malın elden gitmesine, çoluk çocuktan ayrılmaya işâret eder,