Etiket arşivi: rüyada hastalık görmek

Rüyada Hastalık Görmek

Rüyada hissedilen hastalık nifaktır.

Ateşli hastalıklar üzüntüye, gücünün yetmeyeceği nafakaya, muhtelif hastalıklar, azaba ve farzlarda tembellik etmeye yorumlanır.

Bir kimse rüyada tanıdığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, o kimse hastalanır. Tanımadığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, rüyayı gören hastalanır.

Bazı yorumcular, hasta olduğunu gören kimse, sıhhat bulur, derler.

Rüyada babasının hasta olduğunu gören kimsenin, başı ağarır. Çünkü baş, baba mevkiindedir.

Bazı yorumcular, rüyada hastalığının uzadığını ve günahlardan temizlenmiş bir hasta olduğunu gören kimse, ölür ve güzel bir halle Allah (C.C.)’a kavuşur, dediler.

Bazı yorumcular, hastalık o hastalığın derecesine göre rüya sahibine isabet edecek üzüntü ve kederdir, dediler.

Alimlerin hastalığı dince zayıflıktır.

Küçük çocuğun hastalığı üzüntüye ve ebeveyni için de keder ve sıkıntıya yorumlanır.

Ölmesi arzu edilen kimsenin hastalığı üzüntü ve kederden kurtulmaktır.

Birisine rüyada bir adamın hastalığından şikayet edilmesi o kimseye o adam tarafından yönelecek üzüntü ve sıkıntıya yorumlanır. Ancak şikayet edecek adam eğer o kimsenin uyanıkken düşmanı ise, bu halde o kimsede ferahlık, rahatlık ve sevinç meydana gelir.

Rüyada bir kimse, hasta olduğunu görse, düşmanı üzerine galip geleceğine, güzel bir yaşam ile yaşayacağına, bolluk içinde bulunacağına işarettir, şeklinde tabir olunur.

Sıkıntılar içinde olan bir kimsenin rüyada hastalandığını görmesi, sıkıntılardan kurtulacağına işarettir denmiştir.

Hastalık bazen sıhhatle birlikte dinen zayıf­lığa, sağlıklı olduğu halde bunun şükrünü edâ etmemeye, ibadetleri aksatmaya delâlet eder.

Hasta olan birinin rüyada hasta olduğunu görmesi, sıhhate kavuşmasına; sağlıklı birinin rüyada hasta olduğunu görmesi sıhhate işâret eder.

Sıkıntıda olan kimsenin hasta olması, bu sıkıntıdan kurtulmaya işârettir..

Rüyada hanımının hasta olduğunu görme­si, o kimsenin hanımının vücudunun sıhhatine ve dininin noksanlığına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada hanımını hasta olarak görmesi, hanı­mının sağlığının iyi olduğuna fakat dininde ve dindarlı­ğında zayıflık meydana geldiğine işaret eder denmiştir.

Rüyada görülen ateşli hastalıklar, devlet başkanı tarafından gelecek üzüntüye, gücü­nün yetmeyeceği nafakaya işâret eder.

Rüyada görülen muhtelif hastalıklar, azaba ve ibadetlerde tembellik etmeye işâret eder..

Bazı tabircilere göre rüyada görülen hasta­lık; o hastalığın derecesine göre, rüya sahibine isabet edecek üzüntü ve kedere işâret eder.

Üzüntü, sıkıntı içindeki adamın rüyada has­ta olduğunu görmesi, üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmaya işâret eder. Diğer kimseler için iş­sizliğe, zenginler içinde ihtiyaca işâret eder.

Bazen de rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Güzel bir şekilde yaşar, ömrü uzun, hayatı güzel, malı çok olur.

Rüyada tanıdığı bir adamın hasta olduğu­nu görmek, o zâtın hasta olacağına işârettir.

Bazen de hasta olduğunu görmek, rüya sahibinin sıhhat bulmasına işârettir.

Rüyada görülen hastalık, tövbe, duâ, niyaz ve aşk hastalığıdır.

Hastalık, aşk olarak da yorumlanmıştır.

Bir kimse rüyada iki oğlunun da hasta ol­duğunu görse, bu rüya, o kimsenin gözlerinin hastalanacağına, iki gözünün ağaracağına işârettir.

Rüyada devlet başkanının hasta olduğunu görmek, dinin noksanlığına ve bozukluğuna işâret eder.

Rüyada âlimlerin hastalığı, dince zayıflığa işârettir.

Öğretmenin hastalığı, çocukların ondan ayrılmasına işârettir.

Küçük çocuğun hastalığı, üzüntüye ve anne babası içinde keder ve sıkıntıya işâret eder.

Rüyada hasta çocuğun şifâ bulduğunu görmek, o çocuğun ölebileceğine işâret eder.

Rüyada halkta görülen veba gibi salgın hastalıklar, kıtlık, pahalılık ve geçimlerin durgunluğuna, günâh ve nifaka işâret eder. Rüyada görülen salgın hastalık, kıtlığa, geçim sıkıntısına ve pahalılığa işâret eder.

Rüyada bir şehir halkının tamamının hasta olduğunu ve çalışacak kimse bulunmadığını görmek, o şehrin düşman tarafından istilâ edileceğine işârettir.

Kendini Hasta Olarak Görmek

Bazı yorumcular, rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Güzel bir şekilde yaşar ve büyük bir mala erişir, ömrü uzun ve sevince kavuşur, dediler.

Savaş meydanındaki bir cengaverin rüyada kendisini hasta olmuş görmesi, yaralanacağına işârettir. Başka birisiyle düşmanlığı olan bir kimse kendisinin hasta olduğunu görse, düşmanı kendisine galip gelir. Bir kimse rüyada kendisinin hasta olduğunu görse, o sene içinde o kimsenin vücudu sıhhatli ve dini noksan olur.

Bir hasta rüyada kendisinin yağ içinde yuvarlandığını veya bir domuza, deveye veya öküze bindiğini görse, o hastanın öleceğinden korkulur.

Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, o şahsın batıl ve bozuk şeylerle çok uğraştığına işâret eder. Kişinin rüyada kendisinin hasta olduğunu görmesi, o kimsenin vücudunun sıhhatine, dininin noksanlığına da işâret eder. Rüyada kendisini hasta olmuş görmek, fit­ne ve nifaka, inanç zayıflığına ve evhama işâret eder. Rüyada kendinizi veya başkasını hasta görme hasta iseniz iyileşeceğinize, hastalık rüyası tüccar için kazanç, has­ta için şifadır. Zengin ve büyük adamlar için hayra yorumlanmaz.