Etiket arşivi: rüyada hapisteki birinin uçtuğunu görmek

Rüyada Uçtuğunu Görmek

Rüyada kuş gibi uçtuğunuzu görmek, bir yolculuğa çıkacağınıza veya mevki ve rütbenizin yükseleceğine yorumlanır. Göğe doğru yükselip uçtuğunuzu görmek, bir gün muvaffak olacağınıza işaret eder. Rüyada hapiste bulunan kimse uçtuğunu görse, ha­pisten çıkacağına işarettir. Rüyada bir kimse kanatsız uçtuğunu görse, yerini ve evini değiştireceğine işarettir. Rüyada gurbetteki kimse uçtuğunu görse, memleketine dö­neceğine işaretle yorumlanır. Rüyada bir evden bir eve uçtuğunu görmek, evini değiştire­ceğine veya ecelinin yaklaştığına işaretle tabir edilir. Rüyada yerden göğe doğru uçtuğunu görmek, hacca gidece­ğine işaretle yorumlanır. Rüyada bir öğrenci uçtuğunu görse, derslerini başarıyla ne­ticelendireceğine işarettir.

Rüyada kanadı ve tüyleri olmadığı halde uçtuğunu görmek, bir halden diğer bir hale intikal etmeye işârettir.

Rüyada bir evin damından diğer evin da­mına uçtuğunu görmek, hanımını boşayıp bir başka kadınla nikahlanmaya delâlet eder.

Bir kimse rüyada, kendisinin uçtuğunu görmesi, yola çıkacağına işârettir.

Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yer­yüzünde bulunanlardan dilediğine zarar ver­meye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu görmesi, rüya sahibinin saltanat, izzet ve şerefe nâil olmasına işârettir.

Rüyanızda uçmanız, yolculuğa; baş aşağı uçmak ise, rahatlıklayapılacakyolculuğa işâret eder.

Hapsedilmiş bir kişinin rüyasında uçtuğu­nu görmesi, hapisten kurtulmasına işârettir.

Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dön­mediğini görmek, rüya sahibi için iyiye yorum­lanmaz.

Havaya doğru uçtuğunu görmek, çok ağır hasta olmaya, daha sonra bu hastalıktan kur­tulmaya işârettir.

Alçak bir yerden yüksek biryere kanatsız uçtuğunu görmek, amacına kavuşmaya ve yükseldiği oranda ününün de yücelmesine işâret eder.

Bir yerden diğer bir yere uçtuğunu gör­mek, şeref ve izzete kavuşur.

Düz bir şekilde uçtuğunu görmek, rüya sahibinin işlerinin zorlanmadan düzgün gide­ceğine işârettir.

Bir kişi iki kanadıyla uçtuğunu görürse, bu rüya bütün insanlar hakkında iyidir.

Bir kişi, istediği zaman uçup ve istemediği zaman da uçmadığını görürse, büyük bir hay­ra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına yo­rumlanır.

Bir kişi iyi bir şekilde uçamadığını ya da baş aşağı uçtuğunu görürse, o kişiye isabet edecek büyük bir kötülüğe yorulur.

Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimse­nin, arzu ve isteği çok olur.

Bazen de uçmak, öğrenci için ilim öğren­meye; kötü kişiler için, günâh işlemeye ya da önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere işâret eder.

Rüyada kanatlarıyla uçtuğunu görmek, izzetli ve saltanatlı bir yolculuk yapmaya işâret eder. Kanatsız uçtuğunu görmek ise, güç bir yolculuk olacağına yahut bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek de, fazla müsrif bir kişi olduğuna işâret eder.

Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçması, onun işsiz kalmasına işârettir.

Rüyada evinden tanımadığı bir eve uçtu­ğunu görmesi, evinden kabre intikal etmesine işârettir.

Bir kimsenin kanatsız uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görmesi, şiddetli bir korku­ya ve rüyayı görene isabet edecek bir belaya işâret eder.

Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu görme­si, yabancı kimselerle görüşeceğine işârettir.

Rüyada uçmak yolculuk, baş aşağı uçmak ise rahatlıkla yapılacak yolculuktur.Kuşlarla birlikte uçtuğunu gören kimse yabancı kimselerle görüşür. Hapsedilmiş kimse uçtuğunu görse hapisten kurtulur. Alçak bir yerden yüksek bir yere uçtuğunu gören, arzu ettiği şeye kavuşur. Bir şehirden bir şehre ya da bir yerden diğer bir yere uçtuğunu görmek yükselmek, mutlu ve başarılı olmak anlamına gelir. Havada fazla kalmayarak yalnız yerin biraz yükseğinde uçtuğunu görmek yolculuğa çıkmaya ve tekrar geri dönmeye işaret eder. Yerle gök arasında uçtuğunu görenin arzu ve isteği çok olur.  Eğer kötü bir yerden uçup denize ve manzarası güzel bir dağa ya da çimenlik bir yere indiğini görse, görülen şeylerin tersi ile yorumlanır.