Etiket arşivi: rüyada han görmek

Rüyada Han Görmek

Ticaret için yapılmış hanı rüyada görmek, ev veya hayvana, binek yahut yer ve elbiseden icar olunan şeylere yorumlanır.

Hasta kimse yolcuların kaldıkları hanlara indiğini görse, ölür.

Bazen da, yol üzerindeki hanı gören kimsenin üzüntü ve kederi gider. Rüyayı gören, evli ise, sanatında kendisine yardım edecek bir çocuğu olur ve rahata kavuşur. Rüyayı gören isyankar ise tevbe eder. Yahut sapıklıkta ise hidayete erer, imanı kamil olur.

Han’a otel de denilir. Bundan dolayı kişinin oteli, onun vücudundan, isminden, şerefinden, hamam ve fırınından kendi evinin işaret ettiği şeye yorumlanır.

Meçhul otel, yolculuğa yorumlanır. Çünkü oteller garip ve yolcuların evi gibidir.

Bazen de otel, dünya evine yorumlanır. Çünkü dünya evi, yolculuk evidir. Birtakım kimseler ondan geçip gider ve birtakımı da gelip ona konar.

Binekli olarak arkadaşının, tanımadığı bir otele girdiğini veya oradan aynı şekilde çıktığını gören kimse, halk arasında görüş sahibi birisi olur.

Rüyada han görmek, mal ve hayvan sahibi olacağınıza ve yeni elbiseler yaptıracağınıza işaret olarak yorumlanır. Ayrıca çok seyahat edeceğinize işarettir. Hana girmek, yolculuk etmek isteyenin yola gideceğine işarettir. Han yaptırmak, zahmetten sonra rahata kavuşacağınıza işarettir. Han yıkmak ise fakirliğe yorumlanır.

Rüyada han görmek, genellikle hayırla yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında han görmesi, dünyalıkla yorumlanır. Üzüntülü bir kimse han görse, üzüntü ve kederinin gideceğine (kalkacağına) işarettir. (Otel maddesine de bakınız). Bilindiği gibi han otel de demek anlamına gelir. Şimdi artık o eski hanlar yok yerini oteller almıştır.

Kişinin rüyada han görmesi, dünya evine delâlet eder.

Bazen rüyada han görmek, üzüntü ve ke­derin gideceğine de işârettir.

Rüyada hasta kimse, yolcuların kaldıkları hanlara indiğini görse, rüya sahibi ve ailesi için üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada ticaret için yapılmış hanı görmek, ev, hayvan, binek yahut yer ve elbiseden icar olunan şeylere işâret eder.

Bilindiği gibi Han’a otel de denilir. Bu se­beple kişinin rüyada gördüğü otel, onun vü­cuduna, ismine, şerefine ve kendi evinin işâret ettiği şeye işârettir.

Rüyada bilinmeyen bir otel görmek, sefer ile tabir olunur. Zira oteller garip ve yolcuların evleri mesabesindedir.

Bazı kere de rüyada otel görmek, sahrada bayram namazı kılınan namazgaha delâlet eder.

Rüyada, bir otelden çıkıp bir başka otele geçtiğini görmek, bulunduğu yerden başka yere göç etmeye işârettir.

Rüyada han ve otel görmek, fahişe kadın, zarar ziyan, selâmet, sonu hayır olmayan bir işe teşebbüs, yorgunluktan sonra gelecek rahat, makam ve mevkinin noksanlığı ile tabir olunur.