Etiket arşivi: rüyada hamama girdiğini görmek

Rüyada Hamam Görmek

Rüyada görülen hamam, kerih görülen bir eve yorumlanır. Bundan dolayı hamama girdiğini gören kimse, kadın tarafından devamlı olmayan bir üzüntüye düşer. Çünkü hamam günah yeridir.

Rüyada görülen hamam, devamlı olmayan bir üzüntü anlamına gelir. Rüyada hamama girdiğini ve sıcak su ile yıkandığını gören kimse, üzüntü ve keder yaşar. Ya da hasta olur. Bazı yorumlara göre de hamamda sıcak suyla yıkanmak iyidir denir. Hamamda oturacak bir yere sahip olan kimse günaha yakın durur. Rüyada hamam yaptığını gören kimse işe yaramaz fiiller işler. Eğer hamam ılık bir haldeyse, ailesinden kendisine şefkat gösterilir. Bazen hamam bekâr için evliliğe işaret eder. Bazen de hamam, ilim evine, kazanç ve borç yeri olan çarşıya, hidayete, fakir için zenginliğe işaret eder.

Hamam ilim evine, tekkeye, cami ve kazanç ve borç yeri olan çarşıya, mevsime, fasık tevbeye, sapık için hidayete, fakir için zenginliğe ve hasta için şifaya yorumlanır.

Hasta olan bir kimsenin rüyada hamama girip tabiatına uygun ılık su ile yıkandığını görmesi, hastalığının gitmesine yorumlanır.

Tabiatına uygun olmayan su ile yıkanması üzüntü ve kedere, sıkıntı ve hastalığının artmasına yorumlanır.

Sağlam ve sıhhatli olan bir kimse hamamda yıkanıp temizlenirse, kendisini hidayete götürecek bir ilme kavuşur. Yahut borcunu öder ve kazandığı günah dolayısıyla yaptığı tevbesini Allah (C.C.) kabul eder. Eğer bekâr ise evlenir. Fakir ise zengin olur.

Hamama girip yıkandıktan sonra çıktığını gören kimse, üzüntüsünden veyahut borcundan halas olur.

Hamamda güzel sesle türkü söylediğini gören kimse cevabı kendisine işittirecek bir söz söyler.

Rüyada hamam görmek herhangi bir sebepten dolayı keder ve gama işarettir. Kendinizi hamamda görmek, bir gam kedere uğramaya, hamamda ılık suyla yıkanmak borçlardan temizlenip refaha, feraha ve gönül rahatlığına kavuşmaya, su sıcak olursa işlerinizde zahmete uğramaya, hamamdan yıkanıp çıktığınızı görmek gam, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Karanlık bir hamama girdiğinizi görmek, işleyeceğiniz bir suçtan dolayı hapse girmeye yorumlanır.

Rüyada hamam görmek, tasa ve sıkıntı ile yorumlanır. Hasta olan bir kimse, hamamda sıcak su ile yıkandığı­nı görse, iyileşeceğine işarettir. Bir kimse, ılık su ile yıkandığını görse, işlerinin selamet ve düzene gireceği ile yorumlanır.

Rüyada görülen hamam rüyası; hamam ve suyun durumuna göre yorumlanır. Misallerini ve örneklerini şöyle sıralayabiliriz;

Rüyada görülen soğuk hamam kedere, işaret eder.

Rüyada görülen çok sıcak hamam, şiddetli bir sıkıntıya, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada görülen pis, temiz olmayan hamam kedere işarettir.

Hamam rüyası, eş ve kadına, borca, sıkıntı ve kedere, piyasanın durgunluğuna, şefkat ve iyilik timsali dosta veya alacağa işârettir.

Bazen rüyada hamam görmek, eş, kız kar­deş yahut kadın cihetinden gelecek meşakkate işârettir.

Bazı kere de rüyada hamam görmek, şerre ve husumetli kimselerin evlerine delâlet eder.

Rüyada görülen hamam, ilim evine, tekkeye, cami ve kazanç ve borç yeri olan çarşıya, mev­sime, fâsık tövbeye, sapık için hidayete, fakir için zenginliğe, hasta için de şifâya işâret eder.

Bazen rüyada hamam görmek, sultanın evine işâret eder. Rüyada hamama girdiğini görmek, Allah’ın izniyle feraha vâsıl olmaya işâret eder.

Rüyada hamamda guslettiğini görmek, bü­tün üzüntü ve kederlerden kurtuluşa işârettir.

Rüyada hamamda ot tutunup temizlendi­ğini ve guslettiğini görmek, korku ve kederden kurtulmaya, hastalıktan şifâ bulmaya ve feraha ermeye delâlet eder.

Bazen rüyada hamam görmek, kerih bir eve delâlet eder. Bu sebeple rüyada hamama girdi­ğini görmek, kadın tarafından gelecek üzüntü ve kedere işârettir. Çünkü hamam şeytan evi ve günâh yeridir. Pislikler orada temizlenir.

Bazı kere de rüyada hamam görmek, ha­mamda hizmet eden kadın veya evin en büyük hanımına delâlet eder.

Rüyada hamamda olduğunu görmek, gü­zel bir kadınla evlenmeğe delâlet eder.

Rüyada hamam yaptırmak, kötü bir iş yap­maya işârettir.

Hamamda ılık su ile yıkanmak, sevinç ve sürura, borcunu ödemeye ve günâhlardan arınmaya; çok sıcak su ile yıkanmak üzüntüye; soğuk su ile yıkanmak yahut soğuk su içmek hastalıktan kurtulmaya işârettir.

Hamamın kapı ve pencerelerini açmak, üzüntü ve kederin gitmesine işârettir.

Hamamı mesken edinmek, kötülüğü mes­lek edinmeye işârettir.

Rüyada hamama elbisesi ile girdiğini gör­mek, sıkıntı ve ıstıraba, meşakkat ve hastalığa alâmettir.

Üzerinde elbise olduğu halde hamamda yıkanmak, kötü ahlâklı bir kadınla evlenerek çok acı çekmeye yahut aşırı derecede borçlan­maya işârettir.

Hasta bir kimsenin rüyada hamama girip tabiatına uygun ılık su ile yıkandığını görmesi, hastalıktan şifâ bulmaya ve afiyete delâlet eder.

Rüyada erkeklerle kadınları hamamda karı­şık olarak yıkanır halde görmek, musibet ve fenalığa delâlet eder.

Kişinin rüyada hamamı karanlık görmesi, hapishane ile tabir olunur.