Etiket arşivi: rüyada güvey olduğunu görmek

Rüyada Güvey Görmek

Rüyada, çalgı, tambur ve zurna gibi oyun aletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın öleceğine yorumlanır. Bir kimse rüyada güveyi olduğunu, fakat gelini görmediğini, kendisine böyle bir şeyin anlatılmadığını ve isim de verilmediğini görse, o kimse ölür.

Rüyasında kendisinin evlenip güvey (damadı) olduğunu gören kimse, hayırlı bir işe girip para kazanaca­ğına ve zengin olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada bir kadınla evlendiğini gören kimse, o kadının kıymeti, fazileti, değeri, isminin anlamı ve güzelliği nispetinde nimet ve saltanata erişir.

Rüyasında evlenip güvey olduğunu görmek, dilek ve mu­radına kavuşur diye tabir olunur. Rüyada güvey olduğunuzu görmek, bekar iseniz evleneceğinize, iyi ve kârlı bir işe girişeceğinize yorumlanır.

Rüyasında kendisinin güvey (damat) olduğunu görse, fa­kat gelinin ortalıkta olmadığını görse (yani gelini görmese), bu durumdan da damadın haberi ve bilgisi olmasa, bu rüya, o kimsenin öleceğine işaretle tabir olunur. Eğer gelin ortalıkta olup gelini görürse damat (güvey) adayı veya ge­linin ismini bilirse, o zaman bu rüya, rüyayı gören kimse­nin çok çok zengin olacağına işaret olarak yorumlanır.

Genç yakışıklı güvey helal mal ve servete, meşru kazanca yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada güveyi olması ve geli­ni görmesi, dünyanın bütün nimetleriyle ken­disine yöneleceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güveyi olduğunu; fa­kat gelini görmediğini görmesi, o kimsenin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güveyi olduğunu, ge­lini görüp isminin kendisine verildiğini görme­si, o kimsenin hayır ve berekete nâil olacağına ve dünyanın ona yönelmesine işâret eder.

Rüyada, çalgı, tanbur, saz ve zurna gibi oyun âletleri bulunan ve şenlik yapılan bir yerde güveyi görmek, oyerde bir kişinin öle­bileceğine işâret eder.