Etiket arşivi: rüyada görülen ada soğanı ne anlama gelir

Rüyada Ada Soğanı Görmek

Rüyada ada soğanı görmek, hayra (iyiye) yorum­lanmaz.

Rüyasında ada soğanı görmek, kötü bir arkadaş, kötü bir dost veya kötü bir akrabaya işaretle yorumlanır. Rüya sa­hibinin bunlara karşı dikkatli olması gerekir. Çünkü gör­düğü rüya kendisine bir uyarı niteliğindedir ki, kötü binle­riyle karşı karşıya gelmek durumundadır.

Rüyada ada soğanı görmek, kötülükle anı­lan bir kimseye işâret eder.

Elinde ada soğanı olduğunu görmek, rüya sahibinin kötülüklere meyletmesine, kendisi­nin kötü anılmasına neden olacak bir iş yap­mayı arzu etmesine işârettir.

Rüyada elinde ada soğanı gören kimse, kendisini kötülükte yadettirecek bir şeyi arzu eder.