Etiket arşivi: rüyada göbek görmek

Rüyada Göbek Görmek

Kocaman şişman bir göbek; ciddi sağlık sorunlarına; güzel sağlıklı göbek iş yaşamındaki başarılara işarettir. Rüyada görülen göbek rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt etiği sanatına yorumlanır. Bazen da göbek görmek, görenin hanımına veya cariyesine ya da kapalı olan cüzdanına yorumlanır.

Rüyada göbek görmek, gören kadın ise koca, erkek ise kadın ile yorumlanır. Rüyada göbeğini eliyle koparmak karısını boşayacağına, göbekte iyilik ve temizlik iyi, pislik ve hastalık fena­dır. Rüyayı gören kadınsa bu hususlar kocasına ait olur.

Rüyada görülen göbek, rahat, huzur, ana, baba, zevce, meslek (sanat) ve para cüzdanı gibi şeylere işaret olarak yorumlanır. Rüyasında göbeğinin fazlaca büyümüş oldu­ğunu görmek, eşiyle iyi geçineceğine, rahat ve huzur için­de olacağına işarettir. Göbeğinin fazlaca küçük olduğunu görmek, eşiyle iyi geçinmediğine işarettir denmiştir.

Rüyada görülen göbek, sevince ve gizli olan şeylere işarettir.

Rüyada göbeğinin büyüdüğünü görmek, aile hayatında mutluluğa ereceğine işarettir.

Rüyanızda göbeğinizin küçülmüş olduğunu görmek, aile hayatınızda geçimsizlik olacağına işaret ile yorumlanır.

Göbekte görülen iyi ve güzellikler, iyiye ve hayra, kötülük ve çirkinlikler de kötüye ve şerre yorulur.

Rüyasında göbeğinde yara ve çıban görme, rüya sahibinin hanımının kötü huylu biri olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyasında göbeğinin tertemiz ve normal halde olduğunu gör­mek, hanımının ahlaklı biri olduğuna işarettir denmiştir.

Bir kimse rüyasında göbeğinin yerinden yok olduğunu gör­se, bu rüya onun hanımının öleceğine işarettir denmiştir.

Rüyasında göbeğinin yarıldığını gören kimsenin hanımı başka bir erkeğe meyilli olduğuna işaret olarak yorumla­nır. Eğer bu yarılmanın düzeldiğini görürse, kadının hata­sından döndüğünü ve tövbe ettiğine işaret eder denmiştir.

Rüyada görülen göbek, rüya sahibinin an­nesine, babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği zanaatkara işâret eder.

Bazen rüyada göbek görmek, rüya sahibi­nin hanımına veya hizmetçisine ya da cüzda­nına işâret eder.

Bazen de rüyada görülen göbek, sevince ve gizli şeylere işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göbeğinde ağrı bulun­duğunu görmesi, o kimsenin, annesini veya babasını kaybetmesine veya anne ve babasının bulunduğu şehirden uzak düşmesine işâret eder.

Gurbette bulunan bir kimsenin rüyada göbeğinde ağrı bulunduğunu görmesi, o kim­senin, bulunduğu şehirden kendi şehrine geri dönmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göbeğinde çirkin bir şey meydana geldiğini görmesi, o kötülük yukarda da zikrettiğimiz gibi rüya sahibinin anasına veya babasına, yahut çocuğuna ya da malına ait olur.

Rüyada göbekte görülen çirkinlik, güzellik ya da kötü bir hal, rüya sahibinin anasına, babasına veyahut da çocuğuna, malına ve arzu ettiği şeye ait olur.

Hasta olan bir kimsenin rüyada göbeğinin açıldığını görmesi, o kimsenin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi eliyle göbeğini açtığını görmesi, o kimsenin, harcamak üzere, arpa ve buğday koyduğu anbarını veya mah­zenini ya da cüzdanını açmasına işâret eder.