Etiket arşivi: rüyada ferahlık görmek nedir

Rüyada Ferahlık Görmek

Rüyada çok sevinçli olup, içinin açıldığını gören kimse günahkar biriyse, tevbe eder. Eğer rüya gören sıkıntıda ise sıkıntısından kurtulur. Rüyada ferahlık, üzüntü ve sıkıntıya da işaret eder. Rüyada ferahlık, hastanın iyileşmesi, hapisten kurtulmak ve iyi haber duymaya işaret eder.

Rüyada ferahlık eğer gönlünün razı ve memnun kalmadığı bir maldan dolayı ise üzüntü ve kedere yorumlanır. Bazen ferahlık; ibadet ve itaat etmekten uzak kalmaya yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada ferahladığını ve se­vindiğini görmesi, pek iyi değildir. Rüyasında kendisini sevinçli ve ferahlık içinde gören kimsenin kedere, üzüntü ve sıkıntıya düşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında bir kişi tarafından sevin­dirilip ferahlandığını görmek, rüya sahibinin o kimse yüzünden üzüntü ve kedere düşeceğine işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin rüyada sebepsiz ye­re bir nedeni olmadan sevindiğini görmesi, onun ecelinin yaklaşmış olmasına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Bazı yorumculara göre, rüyada görülen ferahlık ve sevinç, Cenab-ı Allah tarafından büyük ihsan ve ikrama mazhar olmaya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada sevinmek, üzüntü ve kedere işarettir. Bu sebeple rüyasında sevindiğini gören kişi, üzülür, üzüntü ve kedere düşer demek olur yorumda.

Rüyasında bir hastanın iyileşmesi veya bir tutuklunun ha­pisten çıkmış olmasından dolayı sevindiğini ve ferahladı­ğını görmek, iyidir, hayırlı bir rüyadır. Çünkü sevinmenin haklı bir sebebi vardır. İşte bu rüya hayra, güzelliklere ve sevinçlere işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada ferahlık, hapiste olan birinin kur­tulması veya bir hastanın iyileşmesi gibi hayır­lı haberden dolayı ise, bu rüya sevinmeyi icap ettiren şeylere ve güzel hallere işâret eder.

Rüyada çok mesrur olup, içinin ve gönlü­nün açıldığını gören kimsenin, günahkâr ise tövbe edeceğine, inançsız ise Müslüman ola­cağına, üzüntü, keder ve sıkıntıda olan bir kimsenin üzüntüden kurtulacağına, sıkıntısının geçip rahata kavuşacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gördüğü ferahlık hali, eğer gönlünün razı olmadığı bir mal sebebiyle ise, bu rüya üzüntü ve kedere işâret eder. Bazen de ferahlık, ibadet ve itaattan uzak kalmak ile tabir olunur.

Bazen de, rüyada kendisini ferahlı ve ınesrûr gören kimsenin gam ve kedere düşe­ceğine işâret eder.