Etiket arşivi: rüyada fatır suresi görmenin manası nedir

Rüyada Fatır Suresi Görmek

Rüyasında Fatır suresini tamamen veya kısmen okuduğunu veyahut başkası tarafından okunduğunu işite­rek dinlediğini görmek, rüya sahibi kişinin Cenab-ı Allah katında değerli ve makbul bir kimse olduğuna ve aynı za­manda düşmanına galip (üstün) geleceğine, üzüntü ve kederlerinden kurtuluşa ereceğine işaret olarak tabir edilir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyasında Fatır suresini kendisinin okuduğunu veya başkası tarafından okundu­ğunu dinleyen kişi, Cenab-ı Allah’ın rahmet ve mağfireti­ne mazhar olur, kendisine Cenab-ı Hakk’ın rızık kapıları bolluk ve bereketiyle açılır, düşmanlarına galip gelir, gam ve kederden kurtulur şeklinde tabir etmiştir.

Rüyada Fâtır Sûresi’ni veya ondan bir âyeti okuduğunu görmek, rüya sahibi için ‘Mukar- rabin melekleri’nin istiğfarda bulunmasına kıyamet günü cennet kapılarının açılacağına ve onun düşmanına galip gelmesine işârettir.

Bir kimse rüyada Fâtır Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, ‘Mukarrabin melekleri’ o I kimse için istiğfar eder ve doğru sözlü olur. Allah (c.c.)yanında da fiili kabul edilir.

Yine bir kimse rüyada Fâtır Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine mala sahip olmasına ve mesleğinde mahir olmaya işârettir.

Bir kimse rüyada Sâd Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse doğru yere yemin eder, günâhtan tövbe ve istiğfar eder.