Etiket arşivi: rüyada fatıma görmek ne manaya gelir

Rüyada Fatıma Görmek

Bir kimsenin rüyada sevgili peygamberimizin kızı Hz. Fatımatüz Zehra (r.a.)’yı görmesi, rüya sahibi için her yönüyle (her bakımdan) büyük hayır ve berekete işaret eder. Bu rüyayı gören kişi, bütün meşru işlerinde başarıya ulaşacağına işaret eder şeklinde tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada Hz. Fatıma (Radıyaiiahü Anhd)’yı se­vinçli bir halde görmesi, rüya sahibinin feraha kavuşaca­ğına ve mutlu bir hayat yaşayacağına işaretle tabir olunur. Rüyada Hz. Fâtımayı güleryüzlü gör­mek, ferah ve sürura, saâdet ve selamete işârettir.

Rüyasında Hz. Fatımatüz Zehra (r.a.)’yı üzüntülü, mahzun ve gözyaşları içinde görmek, rüya sahibinin üzüntü ve ke­dere düşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Hz. Fâtıma validemizi rüyada görmek, her yönüyle hayra işâret eder.Rüyayı gören insanın yaşantısı İslam’a uygun ise rüya ol­duğu gibi çıkar.

Rüyada Hz. Fâtıma’yı görmek, her türlü hayır ve berekete, fazilete, yüce ve güzel ahlâka, bütün işlerde muvaffakiyete işâret eder.

Evlenme niyetinde olan bir erkek, rüyasın­da Hz Fatıma validemizi görse, ahlâk sahibi bir hanımla evleneceğine; rüyayı gören bir hanım ise, o da Hz. Ali Efendimiz’in yolunda yürümeyi kendine şiar edinmiş bir erkekle ev­leneceğine delâlet eder.

Bazen de Hz. Fâtıma validemizi rüyada görmek, rüyayı görenlerin hayırlı evlatları ola­cağına, İslâm’ı nesilden nesile devam ettire­ceklerine delâlet eder.

Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in (s.a.s.) kızı Hz Fâtımayı görmek; hanım, anne ve babanın kaybolmasına ve mütereddit bir durumda kal­maya işâret eder.