Etiket arşivi: rüyada farz namazı kılmak

Rüyada Namaz Kılmak

Rüyada Cuma namazı kıldığınızı görmek, her tut­tuğunuz işi başarıyla sona erdireceğinize, cenaze namazı kıldığını­zı görmek,uzun ömürlü olacağınıza yorumlanır. Rüyada namaz kı­lıp selam verdiğinizi görmek, bütün gam ve kederlerinizden kurtu­lacağınıza işaret olarak yorumlanır.

Rüyada namaz kılmak, kuvvetli bir imana sahip olu­nacağına işarettir. Namazla ilgili rüyalar, genellikle hayır ile iyiye ve güzele yorumlanır. Rüyada cenaze namazı kıldığını görmek, günahlardan tövbe edileceğine işarettir. Rüyada namazda, namaz selamı verdiğini görmek, keder ve sıkıntılardan kurtulacağının işaretidir.

Rüyada farz namazı kılmak, büyük memuriyete, reisliğe, emaneti yerine getirmeye, Allah’ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye, korku ve endişelerden emin olmaya işârettir.

Vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz, kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, sözünde durmaya, küs olduğu biriyle barışmaya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye işâret eder.

İmam olarak farz namazı edâ ettirmek tazminat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberli^ etmeye işâret eder.

İmama uyarak vaktin farzını edâ ettiğini görmek, sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarya yahut başkasına yük olmaya işârettir.

Rüyada sabah namazını kıldığını görmek helal kazanca, yemek ve giymek gibi dünyevi geçiminde kendisine zaruri ve gerekli olan ihtiyaçlarını gidermeye, rızık peşinde meşru gayret sarfetmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada sabah namazı kıldığım görmesi, onun yapacağı yemine de işârettir.

Rüyada öğle namazını kıldığını görmek, maksadına hasıl olacağına, rızk ve malının artacağına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye ya da işten çıkarılmaya işâret eder.

Bazen de öğle namazı, şeytan ve düşmanla savaşmaya işârettir.

Açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek, sevinç ve sürura; bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak üzüntüye işârettir.

Öğleyi ikindi vaktinde kılmak, borcunu ödemeye işârettir.

İkindi namazını kıldığını görmek, arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, güçlükten sonra kolaylığa, kendisi ya da başkası için yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına, yardıma ve başarıya ulaşmaya, bazen de. hidayet, hayır ve korumaya yorumlanır.

Rüyada akşam namazını kılmak, yapılması gereken işlerin bitirilmesine, arzu ettiği ya da üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerinden kurtulmaya,yorgun için dinlenmeye işâret eder. Akşam namazını tamamen kıldığını gören kişinin arzu ettiği şey gerçekleşir.

Bazen rüyada akşam namazını kılmak, rü- ayı görenin ana ve babasından, yahut kendili şöhretli, mevki ve fazileti sebebiyle koru- kimseden ayrılmasına işârettir.

Rüyada yatsı namazını kıldığını görmek ise, akrabaları ile iyi geçinmeye, geçim işlerince ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye yorumlanır.

Rüyada yatsı namazını kıldığını gören kişi, geçimleri kendi üzerine farz olan aile halkının yiyeceklerine, içeceklerine, gyeceklerine vs. gibi şeylere dikkat gösterir.

Rüyada kılınan yatsı namazı, bazen işin bitmesine, meşgulyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine işâret eder.

Bir kişinin rüyasında yatsı namazını kıldığını görmesi, yolculuğa, evlenmeye ya da bir yerden gitmek için hazırlık yapmasına da yorumlanır.

Bazen de yatsı namazı, gözde olan perdeye ve gözlerin zayıf görmesine işârettir.

Rüyada kılınan vitir namazı, işleri gizlemeye işârettir.

Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine; hasta ise iyileşmesine; sıkıntı varsa genişleyeceğine; tutuklu ise tahliye edileceğine işârettir.

Kurban bayramının namazını kılmak, hayır işleri üzerine olmaya,yapılan vasyeti tutmaya, adakları yerine getirmeye, memuryete, yeni bir işe, hakkı olan şeyleri elde edeceğine, sevince yorumlanır.

Bazen de rüyada kılınan ramazan ve kurban bayram namazları, düşmanla karşılaşmaya işârettir.

Rüyada kuşluk namazı kıldığını görmek, Allah’a şirk koşmamaya, sevince, yerine getirilen yemine işâret eder.

Rüyada korku namazı kıldığını görmek, şirket kurmaya, hayrete düşmeye, dağınık olmaya, ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine, korkudan emin olmaya veya hastalık ile çekişmeye fakat sonradan yileş- ıneye işârettir.

Rüyada teravih namazını kılmak, meşakkate düşmeye, borç ödemeye ve hidayete ermeye işâret eder.

Bir kimse rüyada bir takım insanlarla beraber terafih namazı kıldığını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarına, onlardan vahşetin gitti)ne ve kalblerin ferahlamasına işâret eder.

Rüyanızda kendinizi bir camide cemaatle birlikte teravih namazı kılarken görmeniz, günâhlarınızın affedileceğine ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) şefaatine nâil olacağınıza yorumlanır.

Rüyada yağmur namazı kılmak, korkuya, çoluk çocuğun nafakasını eksiltmeye, pahalılığa, geçimdeki durgunluğa, ziraat, mal ve tarla hususunda sıkıntıya düşmeye işârettir.

Rüyada ay ve güneş tutulduğu vakit kılınan hüsuf ve küsuf namazını kıldığını görmek, Güneş ve ayın işâret ettiği şahsın rahatlığa kavuşturulması için gayret etmeye, fâsık bir kimsenin tövbe etmesine ve kâfirin Müslüman olmasına işârettir.

Rüyada cenaze namazı kıldığını görmek, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye, duasının kabul olunmasına, dini bozuk bir kimse hakkında aracılık etmeye ve günâhlarının af edileceğine işârettir.

Rüyada nafile namazı kıldığını gören kimse, sevap getirecek bir iş yaptığı için Allah’ın şefaatine nâil olmaya, dininin kemale ermesine, sünnet-i seniyyeye uymasına, âhirette kendisine lazım olacak şeyleri yapmaya muvaffak olmaya, fakirse zengin olmaya ve hayra erişmeye işâret eder.

Rüyada kaza namazı kılmak, borç ödemeye, günahkâr bir kimse için tövbe etmeye, kâfirin Müslüman olmasına, adağını yerine getirmeye ve taahhüt ettiği bir şeyi yapmaya işâret eder.

Rüyada sünnet namazı kıldığını gören kimse, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzel huylu olur.

Rüyada teheccüd namazı kıldığını görmek, rüya sahibinin rüksek bir rütbeye nâil olacağına işârettir.

Rüyada regaib namazı kılmak, mevsimlere ve vaadini yerine getirmeye işâret eder.

Rüyada tövbe namazı kılmak, günâhların aff olunmasına işâret eder. Eğer tövbe namazını bütün halkın kıldığını görürse, yağmur yağmasına işâret eder.

Rüyada teşbih namazı kılmak, hediyeye, bahşişe, hayra ve iyi bir şekilde geçinmeye işârettir.

Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek şaşırıp kalmasına, rüya sahibinin yapmaya karar verdiği şeyin sonucunun güzel olmasına işârettir.

Rüyada özürlü olarak namaz kıldığını görmek, amelinin makbul olmadığına işârettir.

Rüyada namazda konuşmak, hibe ettiği şeyi geri almaya veya söz verdiği, şeyden dönmeye işârettir.

Rüyasında imamdan önce rüku ve secde ettiğini gören kişi, ana ve babasına, itaat etmesi gereken kimselere muhalefet etmesine, kendisi için faydalı olan kişilere karşı gelmeye işârettir.

Bir kimse rüyada cemaatla namaz kıldığım ve safın düzgün olduğunu görse, o cemaatin çokça tespih okuyan bir cemaat olduğuna işâret eder.

Bir kadının rüyada erkeklere imamlık yaptığını görmesi, iyi tabir edilmez.

Bir bağ, bostan ya da bahçede namaz kıldığını görmek, Allah Teâlâaya tövbe edeceğine; ziraat yapılan bir yerde, ekili bir tarlada namaz kıldığını görmek, borcunu ödemeye; hayvan üzerinde namaz kıldığını görmek, rüya sahibine büyük bir korku isabet edeceğine işâret eder.

Rüyada oturarak namaz kılmak, acizliğe, korkaklığa ve az bir rızka kanaat etmeye işârettir.

Yine rüyada otururken namaz kılmak, bazen babasının ve hocasının, ya da üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya işârettir. Oturarak namaz kıldığını gören kimse, konuşma ve işinde tereddüt eder.

Yan yatarak namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin hastalanacağına işâret eder.

Rüyada dört rekatlı farz namazı, iki rekat olarak kıldığını görmek, rüya sahibinin yolculuğa çıkacağına işârettir..

Rüyada bir namazın vaktinin geçmekte olduğunu ve o namazı kılacak bir yer bulamadığını gören bir kimsenin, din veya dünyaca arzu ettiği bir isteğinin güçleşeceğineyorumlanır.

Rüyada namazın farz olduğunu inkâr ederek veya kabul ederek, namazı kasten terk ettiğini gören kimsenin, İslamiyet’i hafife aldığına yorumlanır.

Namazı kılıp bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kişi, fazilet ve hayra kavuşur.

Rüyada gündüzün veya gece namaz kıldığını gören kimse, sâlih amel işlemekle Allah’a yaklaşır.

Rüyada, bir kimsenin namaz içerisinde sağa sola baktığını görmesi, dünyanın mal ve nîmetine rağbet edip, âhiret nimetlerinden yüz çevirmeye, nefsinin istek ve arzularına uymasına işârettir.

Sarhoş olarak namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin yalan yere şahitlik yapmasına işâret eder.

Cünüp olduğu halde namaz kıldığını görmek, gören kimsenin dininin bozuk olacağına işâret eder.

Üzerinde hiç bir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kılmak, oruçlu olduğu bir anda fuhuşyapmaya.yahut haramdan kazandığı parayla sadaka vermeye işâret eder.

Rüyada kabre karşı namaz kılmak, caiz olmaya bir şeyi hediye etmeye ve sadaka vermeye işârettir.

Rüyada kıbleden başka bir yöne namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi yapmakla Allah’a yaklaşmayı ve insanların kalplerini kazanmayı kastetmeye veya rüyada yöneldiği tarafa doğru yolculuğa çıkmaya işârettir.

Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, dinden uzaklaşmaya işârettir.

Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören kişi, dinini arkasına alınış olur.

Bir mescit halkını kıbleden başka bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek ise, o yerin devlet başkanının valisinin veya hakiminin işinden uzaklaştırılacağına işâret eder.

Rüyada doğu tarafına doğru namaz kıldığını gören kimsenin, kötü yolda olduğuna, halka çokça iftira eden ve günâh işlemeye cüretkar olduğuna işârettir.

Rüyada kıbleyi bilmediğini veya kıbleyi araştırdığını ve hangi tarafta olduğunu bilmediğini gören kimsenin, dininde gayret içinde olduğuna işârettir.

Kıbleden başka bir yöne beyaz bir elbise ile namaz kıldığını ve Kur’ân-ı hatasız okuduğunu görmek, rüya sahibinin hacca gideceğine işârettir.

Namaz kılarken etrafına bakındığını görmek dünya malına rağbet ederek ahiret nimetlerinden uzaklaşmaya, nefsinin isteklerini yerine getirmeye işaret eder. Namazı güneydoğu yönüne doğru kıldığını görmek, itikadı bozuk, günahkâr ve iftiracı biri olduğuna işaret eder. Eğer doğu yönünde kılıyorsa, haça taptığına veya tapacağına, Kâbe’yi arkasına alarak namaz kılıyorsa büyük günahlar işlediğine, yalan yere yemin ettiğine, namuslu biri hakkında iftira edeceğine işaret eder.

Namazı doğru yönde kılmak o kişinin dininde doğru olduğunu gösterir. Namazı tamamlayarak selam verdiğini gören kişi sıkıntı ve üzüntülerinden arınır. Sağ tarafına selam vermesi işlerinin iyi gitmesine, sadece sol tarafına selam vermesi bazı işlerinde sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Selam veremeden namazdan kalkmak ise, menfaat elde etmek için ihmalkârlığa yorumlanır.