Etiket arşivi: rüyada fakirlik görmenin anlamı nedir

Rüyada Fakirlik Görmek

Rüyada fakir olmak, zenginliğe yorumlanır. Binaenaleyh bir kimse rüyada fakir olduğunu görse: o kimsenin eline çokça yemek geçer.

Rüyada dilendiğini ve kendisine bir şey verildiğini gören kimse, zahmet çekmeden bir mala erişir.

Rüyada isteğini açıklayarak Allah (C.C.)’a fakirlik ve ihtiyacını arzetmek, sözü geçerli kimselerden yaptığı ricanın kabul edildiğine yorumlanır.

Rüyada görülen fakirlik, zenginleşmeye, bolluğa er­meye, bol rızka, bol kazanca, ferah bir hayata kavuşmak gibi cihetlere işaret olarak yorumlanır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu

Bir kimsenin rüyada kendisini fakir olmuş, yoksul düşmüş olduğunu görmesi, onun rızkının bol ve kazancının artacağına işarettir şeklinde yorum­lamıştır. Bu rüyayı zengin biri görürse, bu rüya, onun ma­lının, servetinin daha da artacağına işaret eder.

Tüccar olan, ticaret erbabı bir kişi, rüyasında kendisini fa­kirleşmiş, ticaretinin elinden gitmiş ve fakir düşmüş oldu­ğunu görse, bu rüyası onun ticaretinin, kar ve kazancının daha da artacağına, işlerinin ve alışverişinin daha daha yükseleceğine ve yolunda gideceğine işaretle yorumlanır.

Kirmani’nin yorumu

Bir kimsenin rüyada kendisini fakir olarak görmesi, yani kendini ehl-i fakr ve maişet (geçim) sıkıntısı çektiğini görmesi, onun (rüya sahibinin) Cenab-ı Allah’a yakınlığına ve O’nun rızasına layık olduğuna işarettir ve dünyadaki halinin güzelliğe dönüşmesine ve aile efradının yaşamında refaha kavuşmalarına işaret eder.

Bazı yorumculara göre, kişinin rüyada kendisini fakir ola­rak görmesi, onun büyük bir hayır ve menfaat elde edece­ğine işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zen­ginliğe işârettir.

bol nîmete, çok mal ve yemeğe ve be­reketli rızka işâret eder. Yine rüyada fakir olduğunu görmek, hayır ve menfaat elde etmeye, dinde salaha ve ha­linde sebat ve devama işâret eder.

Bir zenginin rüyada fakir olduğunu görme­si, malının ve zenginliğinin artacağına delâlet eder.

Rüyada çok fakir olduğunu, dilencilik yaptığını görmek, çok duâ etmeye delâlet eder.

Rüyada dilendiğini ve kendisine bir şey verildiğini gören kimsenin, zahmet çekmeden bir mala erişeceğine yorulur.

Rüyada fakir ve sâlih kullara hizmet etmek, onlar için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak, Allah Teâlâ indindi yüce olmaya, güzel ölüme, sâlih kimselerle arkadaş olmaya işâret eder. Bazen de fakir ve sâlih kullara hizmet et­mek, o kimsenin kıymetli olmasına işâret eder.