Etiket arşivi: rüyada fakıh görmek

Rüyada Fakıh Görmek

Rüyada fakih görmek, zeka, çalışmak ve öğrenmekte bulunduğu ilim ve fenni layıkıyla anlamaya yorumlanır. Bazen fakih görmek, iç hastalıklarını giderecek şeye yorumlanır.

Bir kimse rüyasında fıkıh ilminde otorite olan bir fıkıh bilginini (fakihi), fıkıh alimini görse, hayırla yorumlanan bir rüya görmüş olur. Çünkü bu rüyası onun (rüyayı görenin) dininde sağlam ve kuvvetli imanının işare­ti, akıl ve zekasının doğru olarak çalışmasına ve derin, in­ce bir anlayışa sahip olduğuna işaretle yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, rüyada fıkıh alimi (fakih) bir zatı görmek, hastalıklardan kurtuluşa işaretle yorumlanmış­tır. Bazı kere de, rüyayı gören kişinin, ilim erbabı, fen bilgi­lerine sahip çalışkan biri olduğuna işaretle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında fıkıh âlimini görme­si. akıl, bilgi, zeka, ilim, çalışma ve fen sahibi olmaya işâret eder.

Cenab-ı Hakk’ın emirlerini terk eden asi ve günahkar bir kişinin rüyada fıkıh alimi olan bir zatı görmesi, O’nun (rü­ya sahibinin) tövbe edeceğine ve Cenab-ı Allah’a yönelece­ğine, tövbe ve istiğfar edeceğine işarettir. Bu konularda ca­hil bir kimsenin böyle bir rüya görmesi, onun hidayete ereceğine ve doğru yola gireceğine işarettir denmiştir.

Günahkâr birisinin rüyasında fıkıh âlimini görmesi, tevbe ve istiğfar yapması gerektiğine ve Allah Teâlâ ya yönelmesi gerektiğine işârettir.

Rüyada meşhur ve tanınmış âlimlerden birini görmek, hayır ve sürura işâret eder.

Rüyada bilmediği, tanımadığı bir âlimi görmek de, içinde bulunduğu ortama iyi ve sâlih bir kimsenin geleceğine işâret eder.