Etiket arşivi: rüyada ezbere incil okumak

Rüyada İncil Görmek

Bir kimsenin rüyada (Hz. İsa’ya gelen) İncil’e bakarak okuduğunu görmesi, bir Hristiyan’dan menfaat sağlayaca­ğına, bir yarar elde edeceğine işarettir demişlerdir. Bir kimsenin rüyada İncil’i ezber olarak okuduğunu gör­mesi, iyi sayılmaz. Bu, rüyayı gören kişinin batıl ve yara­maz şeylerle uğraştığına, Hakk ‘tan ayrılıp Hıristiyanlara dost olmaya çalışacağına işaret eder demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada Hazret-i İsa aleyhisselâm’a inzal olunan İncil’i görmesi, mâsivadan alâkayı keserek zıihd ve ibadetle Allah Teâlâ’ya yaklaşmasına işâret eder.

Bazen rüyada İncil’i görmek, geometri il­mine işâret eder.

Bazen de rüyada İncil’i görmek, bildiği bir şeyi âlimlerden nakletmeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada İncil’i görmek, kitaba ve ressama işâret eder.

Yine rüyada İncil i görmek, zenginliğe, sevinç ve sürura işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada İncil i görmesi, hastalıktan şifâ bulmasına işâret eder.

Rüyada İncil’i görmek, yalana ve namuslu bir kadına iftira etmeye de işâret eder.

Devlet reisinin rüyada İncil’i görmesi, düş­manını kahretmeye ve zafere işâret eder.

Rüyada Müslüman olan bir kimse, yanında İncil olduğunu görse, ibadete, yolculuğa, yalnızlığa düşer ve dünyasını unutur. Bazılarına göre İncil görmek, yalan ve iftiraya uğrayacağına işaret eder. Yanında bir İncil kitabı olduğunu gören kimse, eğer mahkeme önünde bulunuyorsa yalan şahitlik eder. Eğer hasta ise iyileşir. Rüyada İncil görmek ibadetle yorumlanır. Rüyada üzerinde bir İncil bulunduğunu görmek, dünya işlerinden el çekerek ibadetle meşgul olduğuna işaret eder. Rüyada İncil görmek, namuslu ve asil bir kadına yapılan iftira ile tabir edilir. Bir rivayete göre de, İncil görmek, bilgi ve ilimle yorumlanır.

Çok kere bu rüya, yalana ve namuslu bir hanıma iftira etmeye yorumlanır. Bazı kere de rüyayı görenin hasmına galip gelmesine işarettir. Eğer rüyayı gören mahkemede ve şahitlik yapmakta ise yalan yere şahadet eder. Rüyayı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve sıhhata kavuşur.

 

Bazan İncil görmek, geometri ilmine, bildiği bir şeyi alimler-den nakletmeye; ayrıca kitaba, ressama, zenginliğe ve sevince yorumlanır.

İbn-i Kesir’in yorumu

Rüyasında yanında bir İncil oldu­ğunu gören kişi, mahkemede ise, yalan şahitlik yapar veya yapacağına işaret eder veyahut da münasebetsiz, uygun­suz sözler söyler şeklinde yorumlamıştır. Eğer hasta olan biri bu rüyayı, görse, onun şifa bulacağına, sağlığına kavu­şacağına işaret eder demişlerdir. İncil rüyası, bazı kere, ya­lana işaret olarak ve namuslu bir kadına iftira atılacağına veya iftira atmaya da işaret olarak yorumlanmıştır.