Etiket arşivi: rüyada eyyub peygamberi görmek ne manaya gelir

Rüyada Eyyub(A.S) Görmek

Eyyub (A.S.)’ı görmek belâlara, ehlin, malın, evladın ve hanımın kaybolmasına ve buna da sabır ile tahammül edileceğine delildir. Bazen O’nu görmek, mal ve çocuklarının elinden çıkmasıdır. Eğer rüyayı gören hasta ise hastalığı iyileşir. Bazen da kabul olması için yaptığı dua ve istediği şeye sahip olur.

Rüyada Eyyub peygamberi görmek, rüya sahibi kişinin sabırlı bir kişi olduğuna veya olacağına işaret eder.

Hasta olan bir kimse, rüyasında Hazret-i Eyyub peygam­beri görmüş olsa, bu rüyası onun iyileşeceğine, hastalığın­dan şifa bulacağına işaret eder. Bazılarına göre ise, dua eden ve duasının kabulü için çok istekli olan kişinin bu rüyayı görmesi, muradına nail olacağına ve duasının ka­bul olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre; Hz. Eyyub (a.s.)’u rüyada görmek, belaya düşmeye, yalnızlığa düşmeye ve sonra da, müjdeye ermeye, sevaba ermeye, saygın ve iti­barlı olmaya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bazılarına göre, Hz. Eyyub’u görmek, önce aile efradından sebep sıkıntıya düşmeye, sonra da bu sıkıntıyı atlatıp hal ve durumunun daha iyi olacağına işarettir denmiştir.

Rüyada Hz. Eyyûp aleyhisselâmı görmek, musibetlere, belâlara, malın, evladın, hanımın ve daha nice şeylerin kaybolmasına ve bunlara da sabır ile tahammül etmeye işârettir.

Bazı tabircilere göre; Rüyada Hz. Eyyûp aleyhisselâm’ın elbisesini giydiğini gören kim­seye bela ve uğursuz şeyler isabet eder. Dost­larından ayrılır ve çok hasta olur.Sonra bunla­rın hepsinden kurtulur.Büyük kimseleryanında methedilir.

Bazı tabirciler, rüyada Hz. Eyyûp aleyhisselâm’ı görmek belaya, yalnızlığa, müjdeye, aziz olmaya ve sevaba işârettir, demişlerdir.

Bir kadının rüyada Hz. Eyyûp aleyhisselâm’ın hanımını görmesi, malının gitmesi ve sırlarının aşikareye çıkması demektir. Veya sonunun hayır olacağına işârettir.

Not: Herkesin malumudur ki, Hazret-i Eyyub peygamber bir sabır kahramanıdır. Hz. Eyyub ’un (a.s.) başına nice musibetler, nice büyük bela ve kazalar gelmiştir. Fakat, sabır kahramanı, sab­rın simgesi, o büyük insan ve Allah’ın sevgili kulu ve pey­gamberi olan Hz. Eyyub (a.s.) bütün musibetleri sabırla yen­miştir. İşte Hz. Eyyub’u (a.s.) rüya da görmek, pek de iyiye ve kolaya yorumlanmıyor. Rüya sahibi önce rüyasında gördüğü Hz. Eyyub peygamberin postuna, makamına oturup sonra da onun gibi sabır sıfatını elde edip selamete çıkacağına işaretle tabir olunuyor. Hz. Eyyub (a.s.) ile ilgili rüyalar arz ettiğini şe­killerde yorumlanmıştır.