Etiket arşivi: rüyada eyer görmek

Rüyada Eğer Görmek

Eğer, hayvana, ya da asil ve zengin bir hanıma yorumlanır. Bazı yorumcular, eğer maldır, dediler. Bir kimse rüyada kendisinin bir eğere bindiğini görse o kimse her işinde zafere erişir ve bütün işlerinde galip gelir.

Bindiği hayvanın eğerini çıkardığını görse, hanımı ile kendi arasında ayrılık meydana gelir. Bir kimse rüyada kendi bindiği hayvanın eğeri üzerinde yünden keçe olduğunu görse, o kimsenin yanında ve evinde kendisine eziyet veren bir hanımının olduğuna yorumlanır.

Rüyada eğer görmek, mal, kadın ve başarı gibi cihetlere işaret olarak tabir olunur. Kişinin rüya da eğer görmesi, if­fet sahibi zengin bir kadına işaret olarak tabir edilir.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu

Alem-i menamda (rüyasında) bir kişinin, eğer görmesi, namuslu, iyi huylu, güzel ve zen­gin bir hanımı (eşi) olduğuna veya bu meziyetle bir karısı olacağına işarettir şeklinde tabir olunur demiştir.

Rüyasında bir eyerin üzerine bindiğini gören kişinin bu rüyası, onun kazancının artacağına ve malının çoğalaca­ğına işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir.

Ebu Said yine yorumunda; rüyasında bir kimsenin eyere bindiğini görmesi, onun her işinde muvaffak (başarılı) ola­cağına, mesleğinde (işinde) yükseleceğine ve itibar (otorite, saygınlık) sahibi olacağına işaretle yorumlanır demiştir.

Rüyasında at üzerinde eğer görmek, şeref ve büyüklük sim­gesi (işareti) olarak tabir olunur.

Gabir-i Mağribi’nin yorumu

Bir kimsenin rüyada atının eyerinin kıymetli cevherlerle süslenmiş olduğunu görme­si, onun bir kadın sayesinde servet sahibi, zengin bir kişi olacağına işarettir demiştir.