Etiket arşivi: rüyada ensede yara çıktığını görmek

Rüyada Ense Görmek

Rüyada ense görmek, kötülemek, ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borçtur. Bazen ense, bir adamın eserini araştıracağına yorumlanır.

Ensenin kalın ve beyaz veya güzel kokulu yahut berrak ve parlar bir nur ya da demirden olması hayırlıdır. Eğer ensesini aşağı bükmüş veya ensesinde yara, çıban ya da pranga gibi şey bulunduğu görülse, bu rüya o kimsenin zelil, hakir, korkulu olmasına ve borçlanacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse, o kimsenin kendi hakkında Allah (C.C.)’in takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine yorumlanır.

Rüyada ensesinde kıl olduğunu gören kimsenin, malı olduğu halde borçlu olduğuna; eğer ensesinde kıl olmasa, onun iflas ettiğine yorumlanır. Rüyada ensesinin kılım tıraş ettiğini gören kimse, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim eder ve borcunu öder.

Rüyada birinin ensesini görmek, yüksek bir mevkii sahibi olmaya ve saadete yorumlanır.

Rüyada ense görmek, manevi borç ve emaneti temsil eder. Rüyasında ensesini sağlıklı ve kusursuz görmek, ha­yır ve iyiliğe işarettir. Rüyada ensede görülen kalınlık, be­yazlık (kalın ense, beyaz ense) veya güzel güzel kokan bir ense, iyiliğe ve borcunu kolay ve çabuk ödemeye işarettir.

Rüyasında ensesi üzerinde bir şeyler taşıdığını görmek, borçlanmaya işarettir. Taşınan şeyin büyüklük ve küçüklük durumu, borcun çokluk ve azlığı ile yorumlanır denmiştir.

Rüyasında ensesinde kötü ve çirkin bir şeyin görülmesi iyi sayılmaz, hayırla yorumlanmaz. Ensede görülen eksiklik veya noksanlık görmek de hayırlı değildir.

Bir kimsenin rüyada ense görmesi, kötüle­mek, ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borç g^i adamın arkasından söylenen şeylere işâret eder.

Ensenin güzelliği, kalınlığı, insanın kuvve­tine, geçiminin güzelliğine işârettir. Normal, sağlıklı ve dolgun ense güç ve çetin işlerin üstesinden gelmeye, mali durumun iyileşmesi­ne işârettir.

Rüyada birinin ensesine dikkatle bakmak o kimsenin ayıbını aramaya işâret eder.

Rüyada boyun ve ensenin uzun olduğunu görmek, işin neticesi, adalet, velâyet, ezan ile tabir olunur.

Rüyada boyun ve ense görmek, insanın sâdık dostu, emin arkadaşı ve ücretli hizmet­çisine işâret eder.

Rüyada bir düşmanın ensesine bindiğini görmek, onu tepelemeye, düşmana galip gel­meye, güç ve kuvvete işâret eder.

Uyanıklık hâlinde ikrah olunan veya ayıp addedilen bir şeyi, rüyada ensesinde görmek iyi ve hayır değildir.

Rüyada görülen boyun, mülke işâret eder.

Rüyada birinin boğazını sıktığını veya di­ğerinin kendi boğazını sıktığını görmek, sıkın­tı, zaruret, müşkülat ve üzüntüye işâret eder.

Rüyada boynunun omuzları arasında gö­mülmüş gibi kısa olduğunu görmek, işlerinin güzel bir şekilde neticeleneceğine işârettir.

Bir kişinin rüyada boynunu güzel, parlak ve düzgün olduğunu görmesi, amel ve işlerin­de adalet üzere olduğuna işâret eder.

Ensede Kıl Görmek

Ensesinden kıl çıktığını görmek, borçlanmaya ensedeki kılı tıraş ettiğinizi görmek, kendisindeki emaneti geri verme işaretidir.

Rüyada ensesinde kıl olduğunu görmek, malı olduğu halde borçlu olduğuna, eğer en­sesinde kıl olmasa, onun iflas ettiğine işârettir.

Ensede Yara Görmek

Rüyada görülen zayıf, yaralı yahut şeklen çirkin olan ense borca, zillete ve korkuya işâret eder. Rüyada ensesini aşağı büktüğünü ve en­sesinde yara, çıban ya da pranga gibi bir şeyin bulunduğunu görmek; hakarete, üzüntü ve kedere uğramaya ve borçlanacağına işâret eder. Rüyasında ensesinde bir yara veya bir çıban bulunduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüyası onun üzerine aldığı bir va­zife ve görevi başaramayacağına işaret olarak yorumlanır. Enseyi aşağı bükmek veya ensesinde yara, çıban çıktığını görmek, hakarete uğramaya, borçlanmaya işaret eder.