Etiket arşivi: rüyada elin uzadığını görmek

Rüyada El Görmek

Rüyada elinin yanında bir el daha olduğunu gören kişinin malı mülkü, itibarı iki katına çıkar. Bazen de bu rüyayı görenin oğlu veya erkek kardeşi doğar ya da kaybolan biri geri gelir. Bir kimse gözüyle gördüğü gibi, eliyle de görse, o kimsenin yabancı bir kadınla cinsi münasebette bulunmasına delalet eder.

Elinin nur olduğunu gören kimse, bilgili ve saygı duyulan biri olur. Elinden ateş çıktığını gören kişinin konuşması düzgün olur. Elinden su çıktığını gören kimse mal-mülk edinir.

Birisi rüyada ellerinden birini kaybettiğini görse, o elin delalet ettiği kimselerden birinin vefatını görür. Eller sanatkârlığa da delalet eder. Rüyada elinin yok olduğunu görmek, rüya sahibinin âşık olduğunun göstergesidir. Ellerin kapalı olduğunu görmek, cimriliğe işaret eder. Elini kestiğini gören kimse, utanç duyacağı yahut çok etkilendiği bir şey yaşamış demektir.

Bir kimse rüyada elini yediğini görse; bu, yalan yere yemin etmeye delalet eder.

Rüyada görülen el, iyiliği, kuvveti ve güveni temsil eder. Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse, düşmanını yener. Alış – veriş ve sanat sahiplerinin eli, sanatında usta, akıllı ve zeki olmasına yorumlanır.

Rüyada kendi eline başka bir el bitiştiğini gören kimsenin malı artar. Bazen da rüyayı görenin bir çocuğu veya erkek kardeşi yahut bir oğlu doğar. Rüyada gözüyle gördüğü gibi eliyle de gördüğünü görse, o kimsenin kendisine helal olmayan kimse ile cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır.

Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına yorumlanır.

Elinden ateş çıktığını gören şahıs, talebe ise, ilimde sultan olur ve düzgün konuşur. Tüccar ise, ticaretinde kuvvetli olur.

İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete yorumlanır. Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için de salih amel işlemesine yorumlanır.

Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o şahıs kaybettiği elinin işaret ettiği kimseyi kaybeder.

Eller, san’atlara ve yazı yazmaya yorumlanır. Çünkü sanatkarlar işlerini elleriyle yaparlar. Katip de eliyle yazar ve bunları yaparken de elleri hareket eder. El, çocuğa, erkek kardeşe, mala, hanıma, ortak ve dosta yorumlanır.

Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına yorumlanır.

Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya birtakım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına yorumlanır. Bazı yorumcular, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna yorumlanır, derler. Ellerinin yumulduğunu gören kimse cimri olur. Elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalışır.

Elinin bir peygamber eli olduğunu görse, Allah (C.C.) onunla bir kavme hidayet bahşeder ve ona hayır ve bereket gönderir. Elinin zalim olan birisinin eline dönüştüğünü görse, elinden çıkacak fenalık ve zulümdür.

Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanla elini boyadığını gören kimse, bir fitne ve fesatlıkta bulunur. Çünkü cahiliyet devrinde harp yapmak istedikleri zaman, tas içerisinde bulunan kana ellerini daldırırlardı. Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimse başka birisinin kazancını yer.

Rüyada elinin tamamını veya bazısını yediğini gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar.

Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günah işlemekten menedilir. Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu gören kimsenin, malca fakir olduğuna veya çocuk ve erkek kardeş yahut ilim ya da hayırca noksanlığına yorumlanır.

Rüyada elinin damarlarından kan çıktığını gören kimse, zengin ise, onun malından damarlarından, akan kan miktarı gider; eğer fakirse, o kadar mal kazanır. Rüyada ellerinin mermere dönüştüğünü gören kimsenin işi güçleşir. Rüyada görülen el, ondan meydana gelen sanata, alışverişe ve yapılan ahde yorumlanır.

Rüyada elin güzelliği, baba veya çocuğun halinin güzelliğine yahut temiz mala ve güzel kazanca yorumlanır. Bazan bu rüya, arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya, bazen da elin güzelliği düşmana galip gelmeye işarettir.

İtaatkar birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah (C.C.) ‘a güzel tevekkül etmesine yorumlanır. Rüyada ellerinin çok olduğunu gören kimsenin, haris, temahkar ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalanmasına yorumlanır. Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eh olduğunu gören kimse, namazı terkederek şehvet ve nefsani arzularına uyar.

Rüyada elinin kedi eli olduğunu gören kim se, bazen düşmanına zafer bulur ve duvarlara tırmanan ve çıkan bir hırsız olur. Bazen da bu rüya, rüya sahibinin kazancının bayağı olduğuna işaret ettiği gibi, kendisinin de adiliğine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kendi eline başka bir el değdiğini görmesi, mâlik olduğu şeyin bir misli artmasına, güç ve kuvvete işârettir. Bazı kere bu rüyayı gören kişinin erkek kardeşi doğmasına veya kendisinin bir çocuğu olması­na işârettir.

Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu görmek, mal elde edeceğine işârettir.

Rüyada ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olma­sına işârettir.

Rüyada ellerinin vaaz ve nasihat ettiğini görmek, korkutmaya işârettir.

Rüyada elleri üzerinde yürüdüğünü gör­mek, elleriyle geçimi için çalıştığına işârettir.

Rüyada bir elini diğerinin içine koymak, nikah, düğün merasimi vs. gibi bir sebeple aile fertlerinin, akrabaların bir araya gelmesi­ne işârettir.

Rüyada ellerini sâlih ve takva sahibi birinin boynuna doladığını görmek, tövbe ve hidâyete ve mazhar-ı gufrana işâret eder.

Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günâh işlemekten men edilir.

Bir talebenin rüyada elini koltuğunun altı­na sokup çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu görmesi, ilim yolunda ilerlemeye ve muradına hâil olmaya işâret eder, Aynı rüyayı âmir konumunda olan birisi görse, makamı daha da artıp daha yüksek mevkilere ulaşma­sına işâret eder. Rüyayı tüccarın görmesi hâlinde, ilerlemeye, şöhretin artmasına ve doğruluğa işarettir. Rüyayı gören esnaf ve zanaatkâr ise, şöhrete kavuşacağına işarettir.

Rüyada elin fazlalığı, hastalığa ve onun elinden tutacak diğer bir şeye muhtaç olmaya yahut gözleri kör olarak elinde üçüncü bir el vazifesini gören bir bastona muhtaç olmasına işârettir.

Rüyada elleriyle bir şey alıp verdiğini gör­mek, güzel ve sâlih amel işlemeye işâret eder.

Rüyada elinin temiz, güzel ve hoş bir hal­de olduğunu görmek, baba ve çocuğun hâlinin güzelliğine veya temiz mala ve güzel kazanca işâret eder. Bazen de bu rüya, arka­daş ve ahbaplar ile dost olmaya veya onun hâline uygun amellere işârettir. Bazen de elin güzelliği düşmana galip gelmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada elinin tamamını veya yarısını yediğini görmesi, pişman olacağı bir işe işârettir.

Rüyada dini yumma ve bir türlü açmamak, cimrilik ile tabir edilir.

Rüyada elinin bir Peygamber eli olduğunu görmek, Allah Teâlâ’nın onunla bir kavme hi­dayet bahşetmesine işâret eder. Ve o kişi hayır ve berekete nâil olur. Bunun aksine, rüyada elinin bir zâlimin eline düştüğünü görmek, rüya sahibinin elinden çıkacak fenalığa veya büyük bir zulme işâret eder.

Bir kişi rüyada iki elinden birisini kaybetti­ğini görmesi, o kişi için üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada elin kırılması, bela, malda zarar yahut bir yakının hastalanmasına işârettir.

Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanla elini boyadığını görmek, bir fitne ve fesatlıkta bulunmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendi elinde başka biri­sinin elinin bulunduğunu görmesi; o kimsenin başka birisinin kazancını yemesine işârettir.

Rüyada elleri göğsü üzerinde kavuştur­mak, bir dostun sebep dolacağı üzüntüye işârettir.

Uyanıkken el ve ayağı olmayan kimse, rü­yada el ve ayağının olduğunu görse, o kimse­nin yakını veya kendisini seven bir kimseden faydalanacağına, yahut tahmin etmediği bir yerden rızıklanacağına işârettir.

Rüyada elinin kedi eli olduğunu görmek, bazen düşmanına zafer bulmaya işârettir; ba­zen de duvarlara tırmanan ve çıkan hırsız biri olmaya işârettir, bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin kazancının bayağı olduğuna işâret ettiği gibi, kendisinin de adiliğine işârettir.

Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eli olduğu­nu görmek, namazı ter ederek şehved ve nefsânî arzularına uyacağına işârettir.

Rüyada bir elin diğerinden beyaz olması, sıkıntıdan kurtulmaya işârettir.

Rüyada elinin yok olduğunu gören kimse­nin, aşık olduğuna işârettir.

Rüyada elleri güzelce yıkamak iftiradan, isyandan ve dünyaya aşırı meyletmekten kur­tulmaya işârettir.

Rüyada elin kuruması, hayır işlerinde az bulunmaya işârettir.

Rüyada ellerin çatlaması zengin için sada­ka ve zekatta hassas olmamaktan dolayı mal kaybına, yoksul için ferah ve bir şeyde zaaf göstermeye işârettir.

Bir talebenin rüyada elinden ateş çıktığını görmesi, ilminde otorite olacağına ve düzgün konuşacağına işârettir. Rüyayı gören vali ise, otoritesi ve başarısının artacağına işârettir. Rüyayı gören tüccar ise, ticaretinde başarıya ulaşacağına işârettir.

Rüyada el görmek, erkek kardeş, kız kar­deş, arkadaş, evlâd, ortak, uşak ve hizmetçi, kuvvet, zenginlik, velayet (Allah dostu olma) ve memuriyet, mal ve servet, delil, fayda, sa­nat ve beceri, iş ve amel ile tabir olunur.

Bazen rüyada görülen eller, sanatkârlara ve yazı yazmaya işâret eder.

Rüyada el görmek, görenin ihsanı, kuvveti ve kudreti, güven ve dayanağıdır. Elin uzadığını görmek, zafere, nüfuz ve kud­ret sahibi olmaya, sanatkar eli görmek, sanatla maharet sahibi ol­maya işarettir. Elleri üzerinde yürümek güven ve dayanağa işaret­tir. Elinden ateş çıktığını görmek, ilim adamı ise yükseleceğine, tüccar ise parasının çok artacağını, mala kavuş maya işarettir. Bıçakla elini kestiğini görmek, müthiş hayrete düşürecek bir haber alınacağına, elinin kana bulan­dığını görmek bir takım dedikodulara karışacağınıza işaret eder. Elin damarlarından kan aktığını görmek, zengin ise malının ziyan olacağma fakir ise mal sahibi olacağma işarettir. Bir kimse elleri­nin mermer olduğunu görürse neşe ve sevinç içinde devam edecek bir ömre, güzel el güzel kazanç ve hayırlı mala ve mutluluğa işa­ret eder. Elinin demir olduğunu görmek fesada işarettir.

Rüyada elinde yağ ve demir görmek, dini­nin bozulmasına işârettir.

Uyku aleminde görülen el ile ilgili rüyaların çeşitli tabir ve yorumları yapılmış bulunmaktadır.

El ile ilgili rüyalar, bu cihetlerden birine işaret olarak tabir olunur. Bu da, ya bunlara kavuşmakla ya da bunlardan mahrum kalarak tabir olunur denmiştir.

Rüyasında elleri üzerinde yürüdüğünü görmek, bazı akraba­larına güvenip dayandığına ve onlara inandığına işarettir.

Kişinin rüyasında iki elinin birden açıkmış olduğunu gör­mesi, onun cömertliğine ve hayırseverliğine, malını hayır ve sadaka olarak Allah yolunda dağıttığına işaret eder.

Bir kimse rüyasında kendi iki eliyle beraber başka bir el veya birçok ellerin bulunduğunu görse, bu rüyası onun için hayırla tabir olunur. Bu rüyası, onun, dost ve arkadaşının çokluğunu veya güçlü ve kuvvetli biri olduğuna işarettir. Rüyada ellerinin çok olduğunu gören kim­senin, haris, tamahkâr ve dünya malını biriktir­mek için fazlaca çabalamasına işârettir.

Rüyasında elinin kısaldığını görmek, iyi değildir. Acizlik, başarısızlık ve güçsüzlük işareti olarak yorumlanır.

Rüyasında elini kınaladığını görmek, iyi değildir. Hilekarlı­ğa veya ev eşyasını satacağına işarettir.

Rüyasında ellerinin güzelleşmiş olduğunu görmek, temiz mal ve güzel kazanca ermeye işaretle yorumlanır. Bazen de düşmana galip (üstün) gelmeye işarettir denmiştir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin rüyada elini veya el­lerini görmesi, şu cihetlere işaret olarak yorumlanır:

 1. Erkek kardeş,
 2. Kız kardeş,
 3. Arkadaş (ortak),
 4. Evlat,
 5. Hizmetçi, hademe (uşak),
 6. Güç, kuvvet,
 7. Zenginlik,
 8. Velayet ve memuriyet,
 9. Mal ve servet
 10. Vesika (belge), sanat,
 11. İş ve amel,

Elinin Altından Olduğunu Görmek

Sağ elinin altın olduğunu görmek, kazanç elde etmeye ve sıkıntıların gitmesine delalet eder. Elini koltuğu altına sokup – çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu gören şahıs, talebe ise, ilimde ilerler, esnaf veya sanatkar ise, şöhrete kavuşur. Rüyada elinin altın olduğunu görmek, elin­de bulunan şeyin gitmesine işârettir. Rüyada sağ elinin altın olduğunu görmek, kazanç, otorite ve gücün gitmesine işâret eder.

Sağ Eli Görmek

Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu ve ona: «Güzel yaptın» dediğini gören kimsenin geçimi güzel olur.

Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere yorumlanır. Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttuğunu, sonra elini sol tarafına döndürdüğünü görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve hakarete yorumlanır.

Rüyada bir işi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve küvete kavuşur ve düşmanına galip gelir.

Rüyasında sağ elinin çolakmış olduğunu görmek, rızkın az­lığına, maişet ve geçim darlığına veya büyük bir günah iş­leyeceğine işaret olarak yorumlanır.

Sağ el görmek, rüyayı gören (rüya sahibi) kişinin gücü kuv­veti, kazancı, geçim sebebi, malı, arkadaşı, erkek akrabala­ra, kazanılan mallara işarettir. Sağ el, alış veriş ve kazanç sembolüdür.

Rüyasında sağ elinin kesildiğini görmek, iyi sayılmaz. Bu rü­ya, rüyayı gören kişinin yalan yere yemin ederek bir insanların hakkına mani (engel) olarak günah işleyeceğine işaret­tir. Başka bir yoruma göre ise, bu rüyayı gören kişinin işle­rinin bozulacağına, geçim darlığı ve maişet sıkıntısı çeke­ceğine veya akrabalarına yardım etmeyeceğine işarettir.

 

Sol El Görmek

Sol el, zevceye, anneye, kız kardeşe, kız evlada ve hizmetçiye işaret eder. Bu sebeptendir ki, bir kişi, rüyasında iki elinden birini kaybetmiş olduğunu gör­se, bunun yorumunda bakar, hangi elini kaybetmiş ise, o elinin temsil ettiği ve işaret ettiği kimselerden birini kay­bedeceğine işarettir şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada sol elinin kendisi ile konuştuğunu görmek, kardeşinin, hanımının veya ortağının kendisine kötülük yapacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir işi sağ eli ile kuv­vetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını görmesi, mal ve kuvvete nâil olmaya ve düş­manına galip gelmeye işâret eder.

Rüyada sol eli sağ el gibi rahat kullandığını görmek güç ve imkanın katlanarak artmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttuğunu, sonra elini sol tarafına döndürdü­ğünü görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve harekete işârettir.

Bir kimsenin rüyada elinin solak olduğunu veya solak olan bir kimseyi görmek, fayda, rızık, nîmet ve geçimin bol olduğuna işâret eder. Bir kimsenin rüyada kendisinin solak olduğunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna yorumlanır. Çünkü her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır.

 

Elinin Kesildiğini Görmek

Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktığını görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanına döner. Eğer kan akmazsa bulunduğu yerde kalmayı tercih eder. Bir kimse rüyada iki elini ve ayaklarının kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin müfsit birisi olduğuna yorumlanır. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimse aşıktır. Rütbeli birisi, el ve ayaklarının kesildiğini görse, vazifesinden alınır.

Elinin kesildiğini görmek, yaptığı kötülüklerden dolayı tövbe ve istiğfar etmesi gerektiğine dair bir ihtardır.

Ellerinin veya ayaklarının kesildiğini görmek, ölüme, hapse ve şid­detli bir hastalığa bazen da fakirliğe, geçim sıkıntısına yorumlanır. Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gör­mek, üzüntü ve kedere işârettir. Bazen bu rüya fakirlik ve ihtiyaca işârettir. Bazen de hapsedilmeye işârettir.

Rüyada elinin kesildiğini görmek, namazı terk etmekle tabir olunur.

Rüyada elin kesilmesi, takva ehli için hata sonucu yapılan yalancı şahitliğe; fâsık ve günahkâr için çalıp çırpmaya işârettir.

Rüyada iki elin birden kesilmesi, uzun ya­şamaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada elinin kesilip vücu­dundan ayrıldığını görmesi, o kişi için üzüntü ve kedere, akraba ile münasebeti kesmeye yahut işlerin bozulmasına işârettir.

Rüyada elinin kesildiğini ve fakat hiç acı ve elem duymadığını görmek, aşk ve muhabbete işâret eder ve kalbi birinin muhabbeti ile dolar.

Rüyada elin kesilip yanında bulunması kar­deş yahut evlattan hasıl olacak menfaate işârettir. Kesik elinyanında olmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi para kazanmak için çı­kılan yolculuktan eli boş dönmeye işârettir.

Rüyada elinin kesilmiş olduğunu, ancak onu muhafaza ederek yanından ayırmadığını görmek, bir erkek çocuğu veya erkek kardeşi olacağına işâret eder.

Rüyada bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi, kötü bir kadınla ilişki kurmaya yahut güvenilir olmamaya işârettir.

Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktığını görse, o kimsenin eline mal geçeceğine ve vatanına döneceğine işârettir. Eğer kan akmazsa, bulunduğu yerde kalmayı tercih edeceğine işârettir.

Rüyada el kesildiği halde acı çekmemek, birine aşık olmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada el ve ayağının çapraz olarak kesildiğini görmesi, onun hesabına di­nin bozukluğuna işâret eder.

 

Elinin Titrediğini Görmek

Rüyasında ellerinin titrediğini görmek, iyi sayılmaz. Bu rüya dört cihete işaret eder şeklinde yorumlanır:

 1. Geçim darlığı, para kazanamamak,
 2. Kuvvetini kaybetmek, zafiyet, güç eksikliği,
 3. Hastalık, sağlığının bozulması,
 4. Ömür uzunluğu, ömür ki, pek iyi sayılmaz.

Bu rüyada dikkate alınması gereken nokta, elleri titreyen ki­şinin iş yapamama, bir iş tutamamasıdır.

Rüyada ellerin titremesi, uzun ömre, iş ve ticarette gerilemeye işârettir.

Elin Uzadığını Görmek

Bir kimsenin rüyada sağ elinin sol elinden daha uzun olduğunu görmesi, yardım sever ve ihsan sever birisi olduğuna ve kendisini ziyaret etmeyeni onun ziyaret ettiğine işâret eder. Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle halk’a galip geldiğine yorumlanır.

Rüyasında elinin uzun olduğunu görmek, ömrünün uzun­luğuna, karlı ticarete, kuvvet ve itibara işarettir. Rüyada görülen uzun el, cömertliğe, güç ve kuvvete; kısa el cimrilik ve âcizliğe işâret eder. Rüyada elinin uzun olduğunu gören kim­senin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle halka galip geldiğine işârettir.

Rüyada elinin uzadığını ve kuvvet buldu­ğunu görmek, düşmanına galip gelmeye, yardımcılarının kuvvetli oluşuna, sözünün dinlen­mesine, yardımda ona itaat etmelerine, sana­tında mahir, akıllı ve zeki olmasına işâret eder.

Bir kimse elinin uzadığını hatta süngü gibi olduğunu görse, o kimsenin zâlim olup insan­ların ırz ve namusunu kötülemesine işârettir.

Emîr veya makamına kaim olanlar için rüyada elin uzun olduğunu görmek, uzun ömre, hizmetine bakanların kudret ve kuvveti­ne, memlekette tasarrufa, çok mala ve kârının atmasına işâret eder.

İki Eli Görmek

Rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya bir takım ellerin bulunduğunu görmesi, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyi­lik, ihsan ve yardımlarına işârettir. Bazı tabirciler, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna işârettir.

Rüyada iki elinden birinin kısaldığını gör­mek, o kimseninyardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına işârettir.

Rüyada iki elleri üzerinde yürüdüğünü görmek, kardeşi veya çocuğu ya da ortağın­dan istediği şeye itimat etmesine işârettir.

Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu görmek, malca fakir olduğuna veya çocuk ve erkek kardeş yahut ilim ya da hayırca noksan­lığına işârettir.

İtaatkar birinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah’a (c.c.) tevekkül etmesine işârettir.

Bir kimse iki elinden birinin kaybolduğu­nu görürse bu elin işaret ettiği kimselerden birini kaybedeceğine işarettir. İki elinden bi­rinin kısaldığını görmek, yardım sever olmadığına işarettir.

Rüyada görülen iki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete işârettir.