Etiket arşivi: rüyada elbise dokuduğunu görmek

Rüyada Dokumak

Rüyada dokumak, ömrün kısalmasıdır. Bazı kerede dokumak, orta halli olmaya yorumlanır. Elbise dokuduğunu gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar.

Rüya sahibi hapisse hapislikten kurtulur, düşmanı varsa düşmanıyla anlaşır. Elbiseyi pamuktan, yünden, tiftikten, kıldan, ibrişimden ve bunlardan başka şeylerden dokumanın yorumu birdir.

Rüyada görülen dokumak, sefere (yolculuğa) işaret olarak yorumlanır. Dokumak ve dokuma rüyaları, şu ci­hetlere de işaretle yorumlanmıştır. Sefere, ticarete, işleri düzeltip yoluna koymaya, gizli bir işe, hapisten kurtulma­ya, tatlı ve keyifli yaşamaya ve bazen de yalan ve kedere işaretle yorumlanıyor.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada elbiselik bir kumaş dokuduğunu ve işini tamamlayıp bitirdiğini gör­mesi, rüya sahibinin bir yolculuğa çıkacağına ve maksadına (amacına) ulaşacağına işaret olarak yorumlanır. Şayet dokuduğu elbiselik kumaşını bitiremediğini, yani işini tamamlayamamış olduğunu görmek, istek ve arzusuna, maksat ve amacına ulaşamayacağına işaretle yorumlanır.

Ebu Saidil Vaiz’in yorumu:

Alem-i manada (uyku halin­de) kişinin ipliği işleyip, onunla dokuma dokuduğunu ve dokuduğu kumaşı (veya işini) bitirdiğini görmesi, onun (rü­yayı gören kimsenin) ölümüne işaret olarak yorumlanır.

Salimi’nin yorumu:

Dokumak ile ilgili rüya, keder, üzüntü ve sıkıntıya, endişe ile derin derin düşünmeye işaret olarak yorumlanır demiştir. Rüyasında dokuduğu işini ta­mamlayıp bitirmiş olduğunu görmek, bu sayılan sıkıntı­lardan kurtulacağına işaret eder. Dokuduğu işini bitiremediğini, tamamlayamadığını gören kişi, kedere ve endişeye düşer şeklinde yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada pamuktan, yünden, tiftikten, kıldan, ibrişimden ve bunlara benzer şeyler ile dokuma dokuduğunu görmek, aynı şekilde yorumlanır. Bu maddelerin yorumunda değişiklik yoktur.

Uyku halinde görülen dokumak rüyası, kişinin ömrünün kısaldığına veyahut ömrünün günlerinin çoğunun gidip, azının kalmış olduğuna işaret eder.

Bazı kere de dokumak rüyası, rüya sahibi için, orta halli olmaya ve rızkının genişliklisine, geçim sıkıntısı çekmeye­ceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada herhangi bir şey do­kuduğunu görmesi, ömrün kısalmasına veya ömür günlerinin çoğunun gitmesine işârettir.

Bazı kere de rüyada dokumak, orta halli olmaya ve geçimin kolaylığına işârettir.

Rüyada elbise dokuduğunu görmek, uzun bir sefere işâret eder.

Bez dokumak için yer yaptığını görmek, yolculuk için hazırlanmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada bez dokuduğunu sonra o bezi kestiğini görmesi, arzu ettiği işe kavuş­tuktan sonra o işin sekteye uğramasına işârettir.

Hapisteki bir kişinin rüyada bez dokuduğu­nu görmesi, hapisten kurtulmaya işâret eder.

Rüyada dürülmüş elbise görmek, uzak bir yere yolculuğa işâret eder.