Etiket arşivi: rüyada ekşili çorba görmek ne demektir

Rüyada Ekşili Çorba Görmek

Bir kimsenin rüyada ekşili bir çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmesi, iyiye yorumlanan hayırlı bir rüyadır. Bu rüya, rüya sahibi kişinin iyi bir insan olduğuna işa­rettir. Rüyasında sığır etiyle ekşili bir çorba pişirip ondan yediğini gören kimsenin rüyası da aynı şekilde tabir edilir.

Rüyada koyun eti ile pişmiş çorba görmek, helal mala ve güzel geçime işâret eder. Ve rüya sahibi halkın ileri gelenleri ve büyükleri yanında izzetli ve şerefli bir hayat sürmesine işârettir. Rüyasında koyun eti ile ekşili bir çorbanın piştiğini görmek ve ondan yediğini gören kişinin bu rüyası, kendisi (rüyayı gören) için çok çok iyi ve hayırlı sayılır. Onun bu rüyası, ka­zancının helal olduğuna, dünya maişetinin (geçiminin) bol ve geniş olduğuna veya olacağına ve büyük insanların ya­nında saygınlık göreceğine, kendisine saygı ve hürmet gösterileceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada ekşili çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmek, rüya sahibinin faydalı ve iyilik sever biri olduğuna işâret eder.

Bir kişinin rüyasında sığır eti ile ekşili bir çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmesi, o şahsın faydalı ve jyilik sahibi bir adam olduğu­na ve elde edilecek malla güzel bir şekilde geçinmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada serçe kuşu etinden pişirilmiş çorbadan yemesi, devlet başkanı tarafından ihtiram edilmeye, ferahlık, sevinç ve vücut sağlığına ile halkın ileri gelenlerine hük­metmesine işâret eder. Rüya sahibinin serçe kuşlarının etiyle pişirilmiş ekşili çorbadan ye­mesi, bazen de memur olmaya, arzu ve iste­ğine nâil olmaya işâret eder.

Çorba eğer diğer kuşların etleriyle pişiril­miş olursa, memuriyete veya ticarete yahut o çorbadaki yağın çokluğu nispetinde muhte­rem bir cemaatle helal mal kazanmaya işârettir.

Çorba koyun eti ile pişmişse, helal olarak güzel geçinmekle beraber halkın ileri gelen ve büyükleri yanında şerefli ve izzetli bir hayat sürmesine yorumlanır.