Etiket arşivi: rüyada ekşi nar yediğini görmek

Rüyada Nar Görmek

Rüyada nar görmek, pek yakında uzun zamandan beri görmediğiniz bir dostunuzla kucaklaşacağınıza işaret eder. Ekşi nar yediğinizi görmek, haram mala kavuşacağınıza işarettir. Mevsiminde tatlı nar yediğinizi görmek, birisinden dayak yiyeceğinize işarettir. Narları topladığınızı görmek iktidarlı bir kimseden servete kavuşacağınıza işarettir.

Rüyada nar görmek, bol rızık ve zenginlik işaretidir. Ba­zen de çocuk sahibi olunacağına işaretle yorumlanır.

Nar yemek, büyüklere hizmet edeceğinize veya yolculuğa işaret olarak tabir edilir. Rüyasında ekşi nar yediğini görmek, haram mal yiyeceği­ne işarettir, dediler. Bazı yorumculara göre de, ekşi nar, üzüntü ve kedere işarettir dediler. Rüyasında ekşi ve tatlısı karışık olan bir nar görmek, ha­ram bir mal elde edileceğine veya kazanılacağına işarettir.

Rüyada görülen nar, eğer tatlı olursa birikmiş mala, bazen hanıma, bazen de imar edilmiş nahiyeye, mal ve çocuğa yorumlanır.

Nar, hanım ile yorumlandığı zaman o hanım güzeldir. Eğer nar bütün ve sağlam olursa, o kadın bekardır. Eğer nar kırık olursa o kadın duldur. Kötü kokulu nar, iffetsiz bir kadındır.

Ekşi nar, haram maldır. Bazıları, üzüntü ve kederdir, dediler.

Nar ağacı, dindar, heybetli ve mal sahibi bir kimsedir.

Narın kabuğu şehrin surunu, taneleri halkı, içi de şehrin malıdır. Böyle zengin bir şehri iyi bir komutanın fethedeceğine işaret eder. Bir kişi narın kabuğunu yerse hastalığı iyileşir. Narın tanesi beyazsa gümüşe, kırmızıysa altına işaret eder. Nar hanım olarak yorumlanırsa bu hanım güzel ve iyi huyludur. Eğer nar bütün ve sağlam ise o hanımın bekâr olduğuna, kırıksa dul olduğuna yorumlanır. Kötü kokulu narsa o hanım iffetsizdir.  Nar sattığını görmek dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmeye, narın suyunu içmek nefsi için nafakaya, narın çekirdeği kolay elde edilen mala işaret eder.

Danyel (a.s.)’in yorumu:

Kişinin rüyada mevsiminde nar görmesi, mal elde edeceğine ve iyi bir kadınla evlenmiş olduğuna işarettir. Mevsim dışında nar görmek, hayırla yorumlanmaz demiştir.

İbn -i Sirin’ in yorumu:

Rüyada nar görmek, zengin bir ka­dına veya mala ve nakit paraya işaret eder demiştir. Rüyasında ekşi bir nar yediğini gören kişi, mal yönünden fakir olacağına veya zengin bir hanımla evleneceğine ve eline ondan mal geçeceğine yorumlamıştır.

Ekşiyi seven kimse için, rüyada görülen ekşi nar, rızık ve mala işâret eder.

Bir kişinin rüyasında nar sattığını görmesi, o kişinin dünyayı âhirete tercih etmesine işâret eder.

Rüyada görülen nar ağacı, dindar, varlıklı ve cömert bir kimseye işâret eder.

Rüyada görülen nar tanesi, kolaylıkla elde edilen bir mal ve kazanca işâret eder.

Rüyada görülen kırmızı nar taneleri, altına; beyaz nar taneleri, gümüşe işârettir.

Rüyada nar kabuğu yemek, hastalıktan şifâ bulmaya işârettir.

Rüyada nar suyu içmek, kişinin nafakasına işârettir.

Rüyada nar ağacını kesmek, akrabayla ilişkiyi kesmeye, ziyaret etmemeye işârettir.