Etiket arşivi: rüyada ekin ektiğini görmek

Rüyada Ekin Ekmek

Rüyada ekinin yanması, açlık ve kıtlıktır. Yeşil ekinde gezdiğini gören kimse iyi amele, ibadete koşar.

Ekinlerin arasında yürüdüğünü gören kimse, mücahitlerin safları arasında yürür. Bir kimse kendisinin ekin olduğunu görse o ekin din ve dünyasınca o kimsenin amelidir. Ekilecek yer, hanıma da yorumlanır. Zira, onda da, ekmek hamile olmak, doğurmak v.s. gibi tarlada olan haller vardır. Ekinlerin başağı çocuğu veya malıdır.

Uykusunda (rüyasında) kendi tarlası­na ekin ektiğini görmek, evli olan kimse için eşinin (hanımının) hamile kalacağına veya hamile olduğuna işarettir. Rüyayı gören kişi, bekar biri ise, evleneceğine işaret eder.

Bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse, evliy­se çocuğa; bekârsa evlenmeye; tarlasını kiraya veren için bol mahsule; emlakçı için çok ka­zanca, yönetici için memleketindeki bolluğa işârettir.

Yine rüyada bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse, menfaat ve berekete nâil olur. Ekinin yeşil hâli uzun ömre, kurusu da ecelin yakın olduğuna işârettir.

Rüyada tarladaki ekinin yandığını ve mah­volduğunu görmek, açlık ve kıtlık ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada yeşil ekinler içinde gezindiğini görmesi, iyi ve güzel amele, iba­det ve tâata işâret eder.

Yeşil bir buğday tarlasında dolaşmak iyi amel ve ibadete işârettir. Ekin tarlası ve her çeşit ekime elverişli alan, âhirette karşılığı alı­nacak olan farz ve nafile amellere işârettir.

Ekilecek yer hanıma da işâret eder.

Rüyada buğday ektiğini görmek, ücretin kat kat artması ile tabir olunur. Buğday başağı görmek, şiddete ve ücretin kat kat artmasına ‘Şarettir. Arpa, hayıra işâret eder.

Ekime elverişli bir yerde bulunmak hayır umulan bir işe, kıraç ve ekime elverişli olma­yan yere ekin ektiğini görmek zina ve kötü fiil işlemeye işârettir.

Mevsiminde ekim yapmak yararlı amel iş­lemeye işârettir.

Ekinlerin arasında gezinmek Allah için sa­vaşan askerlerin arasına katılmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir başka adamın tar­lasına ekin ektiğini görmesi, tarla sahibi ile aralarında çıkacak münâkaşaya, tarla sahibi ile tartışmaya ve düşmanlığa işâret eder.

Rüyada ekin ekilmeyecek bir yere ekin ekti­ğini görmek, günâh ve ziyana işârettir. Mevsim­siz biryerde ekin biçtiğini görmek ise, oyerde ölüm ve felâketlerin zuhuruna işâret eder.

Rüyada tarla görmek, harp meydanlarına, başakları askere, onun mahsulâtı da kılıca; tarla dünyaya, onun başağı, halk topluluğuna işâret eder. Bazı kere de tarla, mescitlere, zi­kir halkaları ve sadaka gibi âhiret için ekilmiş, ücret ve sevabı için yapılan her yere işâret eder.