Etiket arşivi: rüyada düz yolda yürüdüğünü görmek

Rüyada Yürüdüğünü Görmek

Yürümekle ilgili görülen rüyalar, değişik şekillerde yorumlanır. Bu rüyalar, yürüyenin ve yolun durumuna gö­re yorum kazanır.

Rüyada yürümek, rızık istemeye, korku, tehlike ve tevekkül içinde yolculuk yapmaya işâret eder.

Rüyasında düz ve doğru bir yolda yürüdüğünü gören kim­se, hayırla rızıklanır şeklinde yorumlanır.

Rüyada sokaklarda yürüdüğünü görmek, memuriyet verilmeye işârettir.

Rüyada koşarak yürümek, düşmana galip gelmeye işârettir.

Rüyada gerisin geriye yürüdüğünü görmek, başladığı bir şeyden geri dönmeye ve riyayı görenin dini hayatının çok iyi olmayıp, dikkat etmesi gerektiğine delâlet eder.

Rüyada kibirli bir şekilde salınarak yürümek, dünyada ve âhirette zarara uğramaya işârettir.

Rüyada çalışıp kazanarak yürümek, doğru amele işâret eder.

Rüyada başını öne eğerek yürümek, ömrünün uzunluğuna delâlet eder.

Rüyada gökyüzünde yürüdüğünü görmek, yağmurlu havada yürüyeceği ne işâret eder.

Rüyada bastonla yürümek, halden düşmeye işârettir.

Rüyada tek ayağı üzerinde yürümek, ömrünün yarısının gittiğine işâı et eder.

Dağ ve demir gibi cansız varlıkların yürüdüğünü görmek, şiddetin ve belânın gelmesine işârettir.

Rüyada insanın hayvan gibi yürüdüğünü görmesi de, câhil kişilerin ahlâkı ile ahlâklanmaya işâret eder.

Rüyanızda yalınayak yürümeniz, eğer ayakkabısını çıkarmadıysa sıkıntıya işârettir; eğer ayakkabısını çıkararak yalınayak yürümüşse velayete kavuşmaya işârettir. Bazen, yalınayak yürümek, üzüntü ve kederin gitmesine; bazen de eşinden boşanmaya, yahut üzüntü ve kedere yorumlanır. Bazıları da, yalın ayak yürümek, üzüntü ve kederin gitmesine ,  yahut ölümüne yorumlanır, demişlerdir.

Rüyada yavaş yavaş yürümek, hırsızlığa, yahut insan veya hayvandan hırsızlığı kasteden kimsenin hallerini gözetlemeye işâret eder.

Ünlü yorumcu Cafer-i Sadık (r.a.) Göre Rüyada Yürümek

Rüyada yolda yürümeyi şu yo­rumlara temsilen yorumlamıştır. Din, murat, güzel amel, hayır, bereket ve rahatlık. Rüya da görülen yürüme bunlardan birine işaretle yorumlanır demiştir.

Yalın ayak yürümek, sıkıntıdan kurtulmak anlamına gelir. Koşar adım yürümek, düşmana galip gelmektir. Bazen yürümek, korku ve tehlike içinde yolculuk yapmaya işaret eder. Başını öne eğerek yürümek, uzun ömür şeklinde yorumlanır.

Rüyada düz ve doğru bir şekilde yürüdüğünü gören kimse, İslam şeriatım ister ve hayırla rızıklanır.

Koşarak yürümek düşmana galip gelmektir. Gerisin – geri yürümek, başladığı bir şeyden geri dönmeye, eğer bir şeye baş-lamışsa, durmasına yorumlanır. Bazen geri yürümek, rüya sahibinin dininin bozukluğuna ve durumunun değişmesine yorumlanır.

Bir kimsenin çalışıp ve kazanarak yürümesi, sahih amele yorumlanır.

Bir kimsenin başını önüne eğerek yürümesi onun ömrünün uzunluğuna, bazan da bu rüya, o kimsenin bir hastalıktan kur-tulduktan sonra zayıfladığından bükülerek gezmesine yorumlanır.