Etiket arşivi: rüyada düştüğünü görmek

Rüyada Düşmek

Rüyayı görenin düştüğü yer çimenlik ve yeşillik veya salih kimselerin toplandığı bir yer ise akıbetinin hayır olmasına, düştüğü yer harabe ve yırtıcı hayvanların içerisi ise akıbetinin kötü olacağına yorumlanır.

Damdan düşüp elinin veya ayağının kırıldığını gören kimsenin, nefsine, malına ve dostuna bir bela isabet eder.

Rüyada suya düşmek bir ölüm tehlikesi atla­tacağınıza, ev damından bir kiremidin, dağ eteğinden bir kayanın veya bir uçağın düştüğünü görmek, elinizdeki işten umduğunuz neticeyi alamayacağınıza, ayağınızın kayıp düştüğünüzü görmek, işlerinizde sizi çekemeyen düşmanlarınızın olduğuna işaret eder.

Uyku halinde görülen düşmek, hiç iyi sayılmaz. Düş­mek rüyaları iyiye ve hayra işaret etmez. Hep şer ve zara­ra işaret eder şeklinde yorumlanır denmiştir.

Rüyasında kendi üzerine başka birinin düştüğünü görmek, rüya sahibinin düşmanına veya düşmanlarına mağlup olacağına (yenileceğine) işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kişinin kendisini bir dağdan, ağaçtan veya du­vardan, damdan ve benzeri bir yerden düştüğünü görmesi, iyi sayılmaz. Bu rüyada muradına erememeye ve arzusu­na kavuşamamaya işaret olarak tabir olunmuştur.

Kirmani’nin yorumu:

Uykusunda (rüyasında) yüzü üstüne düştüğünü görmek, iyi değildir. Rüya sahibinin zararına işarettir.

Rüyada üstüne birinin düştüğünü görmek, düşmanın ona zaferine işâret eder.

Rüyada bir darbe tesiriyle düştüğünü gör­mek, bela ve musibete işâret eder.

Rüyada ayağı kayıp düştüğünü görmek de, felâkete giriftar olmağa ve haram mala işâret eder.

Rüyada dam, balkon yahut çatı gibi yerler­den düşüp, elinin veya ayağının kırıldığını veya incindiğini görmek, kendine, nefsine, dostuna yahut malına gelecek zarara; yönetim tarafın­dan hoşlanmadığı bir durumla karşı karşıya bırakılmaya işâret eder.

Rüyada yüzü üstüne düştüğünü görmek (eğer secde için değilse) hayır ve iyilik değildir. Rüyada yüz üstü düşmek, rüya sahibinin doğru yolu terk ederek sapıklığa düşmesine işâret eder.

Rüyada damdan, duvardan, ağaçtan, dağ­dan ve bunlar gibi yerden düştüğünü gören kimse, murat ve maksuduna eremez.

Dininde kuvvetli ve kavi olmayan birinin rüyada düşmesi, günaha ve fitneye işâret eder.

Çimenlik, yeşillik, sulak ve güzel veya sâlih kimselerin toplandığı bir yere düşmek, sıkıntılı bir halden iyi bir hale geçmeye ve hayra işârettir.

Bir kimse rüyada harabe ve yırtıcı hayvanla­rın içerisine düştüğünü görürse, bu rüyada hayıryoktur ve âkıbetin kötü olacağına işârettir.

Yüksek Yerden Düşmek

Rüyasında dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düştüğünü görmek, rüya sahibinin maksat ve amacına ulaşamayaca­ğına işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü görmesi, iyilik ve hayırdan şerre düşmeye işârettir.

Rüyada yüksek bir yerden harabeye, ıssız bir ortama düşmek iyi bir halden kötü bir hale geçmeye işârettir.

Bazen de rüyada yüksek bir yerden düşmek, mal sahipleri ve zenginler için cimriliğe işârettir.