Etiket arşivi: rüyada dünyayı terk ettiğini görmek

Rüyada Dünya Görmek

Dünya, ağrılara, hastalıklara, borç ve kefalete, darlığa, sıkıntıyı, zillete, işten çıkarılmaya, olgunluk ve azgınlığa, sevgiliye ve iki yüzlü kimseye yorumlanır.

Alem-i manada (uyku halinde-yani rüyada) dünyayı görmek, kadına, zevceye (hanım eşe) ve mala işaret eder.

Rüyada dünyayı görmek, kadınla tabir edilir. Nitekim kadını görmek de dünyaya işâret eder.

Rüyada bütün dünyanın helâk olduğunu ve kendinden başka hiç bir kimsenin kalmadığını görmek, gözlerin kör olacağına işâret eder.

Bazı kere de dünya rüyası, oyun ve eğlen­ceye, hilelere, ahdi bozmaya, güçlük ve çetin­liğe, sözünden dönmeye, her türlü hallere, insanoğlunun karşılaşacağı durumlara (hasta­lık, ağrı, sızı, sıkıntı, üzüntü, zillet vs.) işâret eder. Hasılı dünya üzerinde ne işler dönüyor­sa, dünya rüyası da onlara işâret eder.

Yine rüyada dünyayı görmek, hanıma, mala, çocuğa, ziraata ve onda ticaret yapıp fayda elde etmeye, iyilik ve ondan faydalan­maya işârettir.

Bazen de dünya, yolcu için konağa, yıkık eve ve alçak bir kadına işârettir.

Rüyada dünyanın çirkin bir surette görün­mesi, Allah Teâlâ’nın inayetine işârettir.

Rüyada dünyaya meylettiğini ve sadece dünyalık istediğini görmek, değeri az olan şeyi değerli olan şeye tercih etmeye işârettir.

Rüyada dünyayı istediği halde dünyanın Asandan kaçması, arzu edilen şeylerin gerçekleşmemesine işâret eder.

Rüyada dünyaya sırtını çevirdiğini görmek, takva ve zühd ile tabir olunur ki, takva ve zühd ehli dünyaya değer vermez.

Rüyada dünya ile sarmaş dolaş olmak ve onu kucakladığını görmek, dünyadan istediği şeyin hasıl olmasına işâret eder.

Bazen de dünyayı görmek, Kur’ân-ı Kerim’e işâret eder.

Dünyayı Terkettiğini Görmek

Uyku halinde (rüyada) dünyayı terk ettiğini gören kişinin bu rüyası, onun (rüya sahibinin) hanımını terk edeceğine, ha­nımını boşayacağına ve ondan ayrılacağına işarettir den­miştir. Çünkü kadın dünya nimetlerinin simgesidir. Dün­yayı sevmeyip onu terk ettiğini, bıraktığını gören, dünya nimetlerinden olan kadınını (hanımını) terk ederek o ni­metten mahrum olacağının işaretidir denmiştir.