Etiket arşivi: rüyada duman görmenin anlamı nedir

Rüyada Duman Görmek

Rüyasında eğer dumanın için­den kurtulup selamete çıktığını da görürse, hata ve günahlarından tövbe edip pişman olacağına ve sıkıntıların­dan kurtulup feraha çıkacağına işaret olarak tabir edilir.

Rüyada duman görmek, üzüntü ve kedere, sıkıntı ve eleme işaret olarak tabir edilir.

Rüyada duman görmek, ümitsizlik ve tehlikeli eğlenceye işarettir. Duman içinde boğulmak düşmanlarınızın tehdi­di altında olduğunuza, zor durumlara düşeceğinize, kavga ve münakaşadan sakınmanız gerektiğine işarettir.

Rüyada duman görmek, üzüntü, keder, gam ve sıkıntıya işâret eder.

Rüyada evi duman kaplaması, sıkıntı ve üzüntüye işâret eder.

Rüyada bacadan çıkan duman görmek, nor­mal yollarla geçiştirilecek sıkıntıya işâret eder.

Rüyada sigara içtiğini ve etrafa duman sa­vurduğunu görmek, üzüntü ve keder içinde bocalamaya işârettir.

Rüyada göze duman kaçması, geçici bir üzüntüye işâret eder.

Bazen de duman görmek, onun çıktığı taraftan gelecek haberlere işâret eder.

Uzaktan görülen duman, uyarıya işârettir.

Rüyada göğe doğru yükselen beyaz du­man görmek, hayra işâret eder.

Rüyada dumanlı bir yerde olduğunu gör­mek hilekâr ve düzenbaz kimselerle olmaya işâret eder.

Rüyada kıyamet alametlerinden olan duma­nı görmek, korkuya, çetinlik ve şiddete, Allah (c c.) tarafından gelecek bir azaba işâret eder.

Rüyada evinden veya dükkanından duman çıktığım görmek, rüya sahibinin maişetinde sıkıntı ve şiddetten, korku ve darlıktan sonra, hayır, ucuzluk ve bolluğa işâret eder.

Eğer görülen duman et pişen bir ocaktaki ateşten çıkıyorsa, sıkıntı ve şiddetten sonra, rüya sahibinin ulaşacağı mal ve iyiliğe, ucuz­luk, bolluk, çok nîmet ve ferahlığa işâret eder.

Rüyada dumanın kendisine gölge ettiğini görmek, sıtma hastalığı ile tabir edilir.

Rüyada kış ve yaz mevsiminde isabet eden dumanın sıcaklığı, gam ve kedere işâret eder.

Siyah Duman Görmek

Rüyada dumanın siyah olduğunu ve etrafa dağıldığını görmek, gizlenen bir şeyin ortaya çıkmasına işâret eder. Yine üzerine siyah bir dumanın çöktüğünü görmek, günâh ve hataya işârettir. Kişinin rüya da kendi üze­rine siyah bir duman çöktüğünü görmesi, onun bilmeden Allah’a karşı hata ve kusur işleyeceğine, günaha gireceğine işaret olarak tabir edilir.