Etiket arşivi: rüyada düğün görmek

Rüyada Düğün Görmek

Bir kimse rüyada bir düğün yemeğinde bulunsa veya bizzat kendisi bir düğün yemeği düzenlese, üzüntü ve kederin gitmesine ve halkın kendisine toptan müracaat edecekleri bir rütbe ve makama yorumlanır. Bazen da düğün yemeği, üzüntü, keder, el veya dille incitmeye yorumlanır.

Rüyada düğün yapmak, büyük bir kişi tarafından zarara uğranılacağına işarettir. Düğünde bulunmak bir tanıdığın düğünü ise bolluğa, berekete, tanımadığınız birinin düğünü ise beklenmedik bir yerden zarar göreceğinize işaret eder. Düğüne da­vet edilmek sıkıntıdan sonra rahat bir hayata kavuşmaya, düğüne gitmek misafire yorumlanır. Düğün davetiyesi almak, ümit edilme­dik bir kısmetle karşılaşmaya işarettir.

Rüyada düğün görmek, çeşitli şekillerde yorumlanır. Ba­zılarına göre keder ve üzüntüye delalet eder. Bazılarına göre de tam tersine, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

İbn-i Kesir’in yorumu:

Rüyada düğün görmek, cenazeye işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Kişinin rüyada kendi düğününün yapılıyormuş olduğunu görmesi, onun pek yakında öleceğine ve kendisi için cenaze merasiminin ya­pılacağına işaret eder demiştir.

Ebu Said-il Vaiz’in yorumu:

Rüyada düğün görmek, dü­ğün sahibi olan kişi için iyi değildir. Musibete işaret eder. Düğüne davetli olan kişi için, eğer yemek yoksa, hayra ve sevince, feraha işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında kendisinin bir düğünün işleriyle ilgilenmek için görevlendirilmiş olduğunu gör­mek, iyi değildir. Bu rüya rüyayı gören kişinin öleceğine ve cenazesinde bazı akrabalarının bulunacağına ve bazıları­nın bulunmayacağına işaretle yorumlamıştır Kirmani.

Rüyada düğün görmek, düğün sahibi için musibete işârettir. Düğüne davetli olan için, yemek olmadığı halde sürür ve ferahtır.

Rüyada düğün görmek, cenaze ile tabir olunur.

Rüyada bir hastanın evinde düğün olduğu­nu görmek, o hastanın vefatına işâret eder.

Yine İslâm’a muhalif oyunlu düğün gör­mek, kötü bir rüyadır. Çünkü düğünde çalıp çağırmak, musibet ve hüzün ile tabir edilir.

Kişinin rüyada bir düğünde bulunduğunu ve bu vesileyle verilen yemekten yediğini görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine ve yüksek bir rütbe ve makama işârettir.

Düğün yemeği, üzüntü, keder, el veya dille incitmeye işârettir.

Düğün yemeği vermek, insanların işlerini üstlenmeye delâlet eder.