Etiket arşivi: rüyada dua görmek ne manaya gelir

Rüyada Dua Etmek

Rüyada edilen dua, uyanıklıktaki ibadet yahut rüya sahibinin kılacağı namazdır.

Dua, yorumda namaza işaret ettiğinde, eğer dua maruf ve meşhur olursa faiz, eğer dua zikrullahtan başka bir şey olursa, o kimse de riya olduğuna işaret eder. Rüyada kendisinin duadan kaçındığını gören kimse mahrum ve ümitsiz olur. Nitekim kendisinin ümitsiz ve mahrum olduğunu gören duadan kaçınır.

Allah Teala’ya (C. C.) dua ettiğini veya kendisi için dua edildiğini gören kimse hayra erişir. Karanlıkta Allah’a (C. C.) dua ettiğini gören kimse üzüntü ve kederden kurtulur. Bir kimseye rüyada dua ettiğini görmek, o adamdan korktuğundan dolayı ona boyun eğmeye yorumlanır.

Rüyada dua etmek, duanın kabul olmasına, hidayet, rızık ve büyük adamlar yanında övünmeye yorumlanır. Dua ettiğini gören kimsenin, itaatkar olmasına işarettir.

Rüyada dua etmek veya dua edeni duymak dualarını­zın Allah’ın huzurunda kabul edildiğine aynı zamanda sizin için değerli sayılan bir dostunuzdan ayrılacağınıza veya onun ölüm ha­berini alacağınıza işaret şeklinde de yorumlanır. Rüyada dua ettiğini görmek, hayra erişmeye, mura­da ermeye, maksadına, amacına kavuşmaya, hidayete, doğ­ru yola ermeye, selamete ermeye, korkudan, sıkıntılardan kurtulmaya gibi cihetlere işaretle yorumlanır denmiştir.

Bir başkası için dua etmek eski dostlarınızla karşılaşarak onlardan iyi haber alaca­ğınıza işaret eder.

Seyyid Ahmed Cabir’in yorumu

Bir kimsenin rüyada kendisinin dua okuduğunu veyahut bir dua meclisinde bulunup, oku­nan duaya “Amin!” dediğini görmesi, rüya sahibinin ettiği dualarının, kabul edildiğine veya edeceği duaların kabul edileceğine; maksat ve amacına ulaşacağına, dünya ve ahirette saadete ve ilahi rahmete, affı mağfirete ereceğine ve sevap kazanacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Dua rüyası, mutlak hayra işaret olarak yorumlanmıştır.

İbn-i Kesir’in yorumu:

Rüyasında dua ettiğini veya kendi­sine başka birinin dua ediverdiğini gören kimse büyük bir hayra ve berekete nail olacağına işarettir. Namazının so­nunda dua ettiğini görmek, hayra ermeye işarettir. Rüyasında bir insana beddua ettiğini görmek, o insana sözleriyle helak etmeye, büyük zarar vermeye işarettir. Rüyasında kendisine beddua ettiğini gören kişi, ilahi nimetlere şükredeceğine işarettir. Rüyasında dua etmek istediğini fakat, yapamadığını görmek, başarısızlığa işarettir. Rüyasında uyurken dua ettiğini görmek, rüya sahibi, çok önemli bir işini ihmal edeceğine işaret olarak yorumlanır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyasında bildiği bir duayı okuduğunu gören kişi, farz namazlarını kılacağına işaret­tir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında karanlık içinde Rabbine dua ettiğini gören kişi, sıkıntı ve kederden kurtulacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında güzel dua ettiğini görmek, yardıma ereceğine ve işlerinde başarılı olacağına işarettir denmiştir.

Rüyada duâ etmek, duâsının kabul olması­na, hidayet, rızık ve büyük adamlar yanında övülmeye işâret eder.

Rüya esnasında edilen duâ, uyanıklıktaki ibadet veya sahibinin kılacağı namaza işârettir.

Yine rüyada duâ, muradına nâil olmaya ve çocuğa işâret eder.

Rüyada Allah Teâlâ ya duâ ettiğini veya kendisi hakkında duâ edildiğini görmek, hayra erişmeye ve kendisine gıpta edilmesine yahut gıpta edilecek bir nîmete kavuşmaya işârettir.

Yine rüyada duâ etmek, ihtiyaçların karşı­lanmasına ve isteklerin çabucak meydana gel­mesine işâret eder.

Rüyada duâ eden ve kendisine duâ edilen kimse için hayır ve berekete işâret eder.

Rüyada namaz sonu duâ etmek, hayırlı şeylerin gerçekleşmesine işârettir.

Rüyada duâ etmek, duâ ettiğini gören kimsenin, itaatkar olacağına işârettir.

Rüyada görülen duâ, şiddetli istekle ve feryat ile olursa, o takdirde musibetlere veya fitnelere işârettir. Şayet duâyüksek sesle olur­sa yağmurun azlığına işâret eder.

Rüyada duâ ettiğini görmek, salâh-ı din ve takvaya, iman kuvvetine ve itikat selâmetine işâret eder.

Rüyada yapılan duâ, sağlam bir imana, ibadetleri bilinçli olarak ve maksada uygun bir tarzda, şekil ve özüne uyarak edâ etmeye işâret eder.

Eğer halkı duâ için toplanmış görse, bere­ket, izzet ve yüksekliğe, azgınlık ve şekavetin gitmesine işârettir.

Rüyada topluca yapılan duâ, genel olarak gelecek rahmet ve esenliğe işârettir.

Rüyada duâ etmek istediği halde bunu yapamamak, hayır ve iyiliklerin gecikmesine işâret eder.

Rüyada kendi nefsini kınayarak kötü duâ etmek, nîmete şükretmeye işârettir.

Karanlıkta Rabbine duâ ettiğini gören kim­se, üzüntü ve kederden halâs olur.

Uyurken duâ ettiğini görmek, önemli bir işi ihmal etmeye yahut uyanıkken yapılacak duânın kabul olmasına işârettir.

Rüyada bilinen bir duâyı okumak, özel bir maksadın husulüne; bir metne bakarak duâ etmek, dinde öncü konumundaki sâlih kişilere uymaya işârettir.

Rüyada duânın yarıda kalması, üzerinde durduğu işi bitirememeye işârettir.

Bilinmeyen birinin bir yerde duâ ettiğini görmek, insanlar için hayır murat eden bir kimseye, âlim ve takva bir zâta yahut himmeti üstün evliyaya işâret eder.