Etiket arşivi: rüyada dolu yağışı görmek

Rüyada Dolu Yağdığını Görmek

 

Rüyada doluyu toplayıp elek, kalbur, elbise veya içine su konulmayan kaplara koyduğunu gören, zengin ise malı ve kazancı elinden çıkar, eğer o kimsenin ticaret için denizde mal ve sermayesi varsa o mal ve sermayeden korkulur. Rüya sahibi fakir ise muhtaç olduğu, giydiği ve istifade ettiği şeyler o kimsenin yanında kalmaz ve geleceği için de bir şey biriktiremez.

Rüyada gökten dolu yağdığını gör­mek, iyiye yorumlanmaz. Evinizde geçimsizlik ve sıkıntı olacağına işarettir.

Eğer yağan dolu çok olur, bir çok yer ve yollan bozar, yolcuları yollarında alıkoyarsa geçimin darlığına halinin durgunluğuna ve yolculuğun imkansızlığına işarettir. Rüya, dolunun yağdığı fakat insanlara zarar vermediği, insanların onu bir araya toplayıp kaplarını doldurmaları ve ondan yemeleri şeklinde ise bu rüya hayır ve rızıktır.

Eğer dolunun ekin ve ziraata ve insanlara zararı olursa, yahut ev ve mahallelere yağarsa, o dolunun zararı insanlara döner.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada gökten dolu yağdı­ğını görmek, beş cihete işaret olarak yorumlanmıştır.

Bela ve musibete işaretle,

Husumete (düşmanlığa) işaretle,

Düşman askerine işaretle,

Kıtlık ve yokluğa işaretle,

Hastalığa işaretle tabir edilmiştir.

Kirmani’nin yorumu:

Dolu rüyası hayırla yorumlanmaz. Rüyada dolu yağdığını görmek, azap, sıkıntı ve ihtiyaçları­nı görememek ile tabir olunur. Ancak mevsiminde biraz­cık dolu yağdığını görmek, iyidir. Bu rüya, o bölgede ucuz­luk olacağına işaretle yorumlanır. Bir bölgeye zarar vermeyen (zararsız) dolu yağması da iyiye işaretle yorumla­nır. Cenab-ı Allah’ın o bölgeye yardımına işarettir. Etrafa zarar verecek bir şekilde yağan dolu ise, Cenab-ı Allah’ın o bölgeye gelecek gazabına işaretle tabir etmiştir Kirmani.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Kişinin rüyada zamansız dolu veya kar yağdığını görmesi, kısa sürecek bir hastalığa yakalanacağına ve bu hastalığını çabuk atlatacağına işa­ret olarak yorumlanır.

Rüyasında üzerine dolu yağdığını gören kişinin bu rüyası, onun bir kısım malının elinden gideceğine ve maddeten zarar göreceğine işarettir şeklinde tabir edilmiştir. Rüyada dolunun üzerine yağdığını gör­mek, elden çıkacak mala işârettir.

Rüyada gökten dolu yağdığını görmek, devletin insanlara zulüm etmesi, mallarına el koyması, şiddetle cezalandırılması, bazı kim­selerin canlarını acıtması ile tabir olunur.

Zamanında yağan dolu ise, üzüntü ve ke­derlerin gitmesine, düşmanın ve hainlik yap­mak isteyenlerin kahrolmasına işâret eder.

Rüyada dolunun etkili bir şekilde çok fazla yağdığını ve bir şeylere zarar verdiğini görmek, azaba, dert ve belaya, düşmanlığa, geçi­min darlığına, sıkıntı ve meşakkatlere, kıtlık ve hastalığa işâret eder.

Rüyada dolunun çok fazla yağdığını, yer ve yolları bozduğunu ve yolcuları yollarından alıkoyduğunu görmek, halinin durgunluğuna ve yolculuğun imkansızlığına işârettir.

Rüyada doluyu toplayıp elek, kalbur, elbise yahut içine su konulmayan kaplara koyduğunu gören kimse, eğer zengin ise malı ve kazancı elinden gider, malı noksanlaşır. Eğer o kimse­nin ticaret için denizde mal ve sermayesi var­sa, o mal ve sermayeden korkulur. Rüya sahibi fakir ise, muhtaç olduğu, giydiği ve istifade ettiği şeyler o kimsenin yanında kalmaz ve geleceği için de bir şey biriktiremez.

Rüyada az yağan dolu görmek, ucuzluğa işârettir.

Rüyada dolunun yağdığını ve fakat bir yere zarar vermediğini görmek, Allah Teâlâ’nın  rahmet ve yardımına ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada yağan doluyu yerden toplayıp kaplara doldurduğunu görmesi, hayır, rızık ve berekete işâret eder.

Rüyada dolunun bitkiler üzerine yağması ve fakat hiç birine zarar vermemesi, kimseyi de zarara sokmaması o yere inecek bolluk ve ucuzluğa işâret eder.

Bazen de dolunun bitkiler üzerine yağma­sı ve fakat hiç birine zarar vermemesi, zararsız çekirgeye işârettir.