Etiket arşivi: rüyada doğanı yakalamak

Rüyada Doğan Kuşu Görmek

Rüyada doğan kuşu görmek, şu cihetlerden biri­ne ve bir kaçma işaret olarak yorumlanır:

Devlet başkanına işaretle,

Cesaret sahibi (cesur) bir adama işaretle,

Büyük saygın bir zata işaretle,

Büyük bir memuriyete işaretle,

Genişlik, ferahlığa işaretle,

Sevince, müjdeye işaretle,

Murada ermeye, maksada kavuşmaya işaretle,

Evlat sahibi olmaya işaretle,

İzzet ve şerefe itibara, otorite sahibi olmaya işaretle,

Hırsız ve eşkıyaya işaretle yorumlanır.

Alem-i manada (uyku halinde) doğan kuşu görmek, ni­met ve devlete ermeye, düşmana galip (üstün) gelmeye, is­tek ve arzusuna kavuşmaya işaret olarak yorumlanır. Do­ğan görmek, sağlık ve sıhhate gam ve kederden kurtulup feraha, gönül rahatlığına ermeye de işaret eder şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyada elinde bir doğan kuşu bulunduğunu görmesi, onun halka (insanlara) başkan, lider olacağına ve halktan saygı ve itibar göreceğine ve onlar tarafından övüleceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada elinde bir doğan kuşu olduğunu görmek, insanlar üstüne reis olmaya ve halk arasında methedilmeye işâret eder.

Kişinin evinde veya ortada beyaz bir doğan kuşu görmesi, kendisinin bir oğlu, bir erkek çocuğu olacağına işaret ola­rak yorumlanır. Beyaz doğanı yakalayıp tuttuğunu görmek ise, memuriyete girmeye, yükselip ilerlemeye veya evladı doğacağına işarettir denmiştir. Rüyasında evinde bir doğan kuşu bulunduğunu görmek, bir hırsızı yakalayıp ele geçireceğine işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında bir doğan yakaladığını (tuttuğunu) görmesi, hükümet tarafından gelecek mala ve paraya ve­ya yedirilip içirilmeye, elde edeceği bir menfaate veyahut bir hırsızı tutup yakalayacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada bir doğanı avladığını görmesi, büyük bir memur olacağına veyahut bir hırsızı yakalayacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada doğan kuşu görmek; izzete, şere­fe, otoriteye, düşmana galip gelmeye, arzu ve isteklerine kavuşmaya, evlâda, hanıma, mem­leketlere, güzel mallara, sıhhate, gam ve ke­derden ferahlığa, gözlerin sağlamlığına ve çok yolculuğa işâret eder.

Bazen de doğan kuşu görmek, hapse gir­meye, yiyecek ve içeceğin eksikliğine ve sıkın­tıya işâret eder.

Bazı kere de doğan kuşları, avcılığı sebe­biyle ölüme işârettir.

Rüyada doğan kuşunu çağırdığını görmek, iyi bir oğula nâil olmaya işâret eder.

Rüyada doğan eti yediğini görmek, devlet tarafından gelecek mala işâret eder.

Doğan kuşunun kendisinden gittiğini gö­ren kimse, otoritesini kaybeder.

Bir kimse av için bir doğan satın aldığını görse, hizmetinde bir kimsenin bulunmasına ve birtakım kimseleri kendisine mal getirmek üzere sağa sola göndermesine işârettir.

Rüyada doğan kuşlarının kesilmesi yahut ölmesi, zâlim kimselerin helak olmalarına işâret eder.

Doğan kuşlarının toplu halde bir yöne, bir mahalle gittiklerini görmek, o yere doğanların sayısınca hırsız ve yol kesici girmesine işâret eder.

Bir kimse rüyada doğanı çağırdığını görse büyük bir oğula kavuşur. Doğanın, elinden gidip bacağının kaldığını görmek, mülkünün gidip şöhretinin kalacağına, elinde kanadının kaldığını gören kimsenin mülkünden elinde bir şey kalmasına yorulur. Doğan eti yemek, devletten gelecek mala yorumlanır.

Elinde bir doğan olduğunu gören kimse lider olur ve insanlar tarafından övülür. Doğan kuşu, izzete, saltanata, düşmana galibiyete, arzu ve isteklere kavuşmaya, evlada, güzel mallara, sıhhate, gam ve kederden ferahlığa, gözlerin sağlamlığına ve çok yolculuğa yorumlanır.

Doğan kuşları, avcılığından dolayı ölüm olarak tabir’ edilir. Doğan, hapse girmeye, yiyecek ve içeceğin eksikliğine yorumlanır. Doğanın kendisinden gittiğini gören kimsenin saltanatı gider. Eğer ip ve kanadından elinde bir şey kaldıysa, doğandan elinde kaldığı şey kadar mal kalır.

Bir kimse av için bir doğan satın aldığını görse hizmetinde bir kimsenin bulunmasına ve bir takım kimseleri kendisine mal getirmek üzere sağa sola göndermesine yorumlanır.