Etiket arşivi: rüyada divit görmek

Rüyada Divit Görmek

Rüyada divit görmek, onun kıymeti oranında, izzet, devlet ve yüksekliğe yorumlanır.

Rüyasında kendisine ait bir diviti (yazı takımı) bulundu­ğunu veya birisinin bir divit verdiğini görmek, rüya sahibi kişinin bir akrabasıyla kavga edip düşman olacaklarına işaret olarak tabir olunur.

Kirmani’nin yorumu:

Kişinin rüyada bir divit (yazı takımı) bulduğunu veya satın aldığını görmesi, akrabasından bir kadınla (kızla) evlenmesine işaret eder. Bu takımın hokka­sından mürekkep batırıp yazı yazdığını görmek de, evlili­ğe (nikaha) işaret eder şeklinde tabir olunur.

Rüyasında yazı takımının (divitin) hokkasını kaybeden, kı­rıldığını veya çalındığını gören kişinin bu rüyası, onun dul bir kadınla evleneceğine işarettir.

Kişinin rüyasında altından yapılmış bir divit görmesi, bir şeye meraklanmasına ve o şey için derin derin düşünmek zorunda kalacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyasında gümüşten yapılmış bir divit hokkasının olduğunu görmesi, onun iyi ve temiz bir kadın veya kızla evlenmesine (evleneceğine) eğer evli ise hizmetçi alacağına işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyada hokkasının gümüşten olduğunu görmek de, nikah ile tabir olunur.

Alem-i manada (rüyasında) divitten veya hokkasından bir şey (mürekkep) bulaştığını görmek, dört cihete işarettir:

Bir kimsenin rüyada divit yahut dolmaka­lem görmesi, onun kıymeti nispetince, izzet, devlet ve yüksekliğe ve saâdete işârettir.

Bazen de divit yahut dolmakalem görmek, kişinin hanımına, mala, hizmetçiye, bekâr için evlenmeye, bir kadın tarafından meydana ge­lecek menfaate, evlât tarafından meydana ge­lecek bir durum ve maksada işârettir.

Bazı kere de divit görmek, hayır, haber, menfaat ve sabır ile tabir olunur.

Hastanın divit yahut dolmakalem görmesi, şifâ arayıp bulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada divitle bir sayfa yazı yazdığını görmesi, miras ile tabir olunur ve ona biryerden miras isabet eder.

Rüyada bir divit veya hokka bulduğunu görmek, akrabadan bir kadın ile evlenmeye işâret eder.

Rüyada hokkadan meşk yazdığını görmek, nikâha işârettir.

Sarı madenden hokka menfaate, demirden hokka işlerde kuvvet ve sağlamlığa işâret eder.

Hayra işaretle,

Bir haber alınacağına işaretle,

Bir menfaate kavuşmaya işaretle,

Sabır ve tahammüle işaretle.

Kişinin rüyada elbisesine bulaşmadan üzerine divitten mürekkep yayıldığını görmesi, şan ve şerefe, büyük hayra ereceğine işaret eder. Eğer mürekkebin elbisesine bulaştı­ğını görürse, bu rüya hayra yorumlanmaz. O takdirde alaca hastalığına işaret eder.