Etiket arşivi: rüyada dişi koyundan bir şeyler aldığını görmek

Rüyada Dişi Koyun Görmek

Rüyada görülen dişi koyun, itibarlı, saygı değer, ahlakı güzel, zengin bir kadına işaret şeklinde tabir olunur. Kişi­nin rüyada dişi bir koyun görmesi, rüya sahibi kişinin iyi huylu, ahlakı güzel, zengin ve saygı değer, itibarlı bir zev­ceye (hanıma) sahip olacağına işaret eder.

Rüyasında kişinin, dişi bir koyun kestiğini ve etini yediğini görmesi, onun evleneceğine veya maksat ve muradına ka­vuşmasına işaret olarak yorumlanır.

Alem-i manada (uykusunda) semiz etli dişi bir koyun gör­mek, zengin ve asalet sahibi bir kadına işaretle yorumlanır.

Rüyada kişinin dişi bir koyun kestiğini görmesi, bazen bir kadından mal sahibi olmaya, bazen bir kızla evlenmeye, bazen de bir kadına iftira etmeye işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında dişi bir koyunun kuzuladığını (doğurduğunu) gör­mek, rüya sahibinin muradına ereceğine, istek ve dileği­nin gerçekleşeceğine, bolluk ve berekete işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında kendisine dişi bir koyunun tos attı­ğını görmesi, eşinin (zevcenin) fenalığına ve hilekarlığına işaret olarak tabir olunur.

Kişinin rüyada dişi bir koyundan bir şey aldığını görmesi, kadın tarafından mal sahibi olmaya işaretle yorumlanır.

Rüyada dişi siyah bir koyun görmek, Arap ırkından bir ka­dına işaret olarak tabir olunur. Beyaz koyunda beyaz ırktan beyaz kadınına işaret olarak yorumlanır.

Kişinin rüyada birçok dişi koyun (dişi koyun sürüsü) gör­mesi, iyi huylu kadınlara ve bazen de memuriyetten mah­rum kalmaya, memuriyetten çıkarılmaya (atılmaya) işaret olarak yorumlanır. Bazen de dişi koyunları görmek, eşleri (zevceleri) kaybetmeye, onların ölümüne veya ayrılmaya işaret eder denmiştir.

Kişinin rüyada dişi koyun eti yediğini görmesi, bir kadına mirasçı olacağına, o kadından miras yönüyle mal elde edeceğine işarettir.

Rüyada görülen dişi koyunun yünü ve sütü elde edilecek ma­la işarettir. Rüya da dişi bir koyunun kendi evine girdiğini görmek, o senenin bolluk, bereketli olacağına işarettir. Rüya sahibi bolluk ve berekete kavuşur şeklinde yorumlanır.

Dişi bir koyunu olduğunu ve doğurduğunu görmek, mura­dına ermeye ve dişi koyununun eve girdiğini görmek ise; o yılın bolluk ve bereketli olacağına işaretle tabir edilmiştir.

Rüyada görülen dişi koyun, şerefli, zengin ve saygıdeğer bir kadındır. Rüyada dişi koyun eti yediğini gören kimse, bir kadına varis olur. Dişi koyunun yünü ve sütü maldır. Dişi koyunun kendi evine girdiğini gören kimse, o sene bolluğa kavuşur. Yüklü dişi koyun, bolluğa ve ümit edilen mala yorumlanır.

Bir kimse dişi koyunun koç olduğunu görse, o kimsenin hamını hamile kalmaz. Rüyada koyun sağdığını gören kimseye bir kadından mal gelir. Etini yemek için dişi bir koyun boğazladığını gören kimse, maksadına erişir.

Dişi koyunun evinden çıktığım veya kaybolduğunu yahut çalındığını gören kimse hanımından ayrılır. Rüyada bir koyunun kendi üzerine sıçradığını ve onunla mücadele ettiğini gören kimsenin hanımının ona hile yapacağına yorumlanır.

Koyunun doğurması bolluğa ve genişliğe yorumlanır.

Siyah koyun, esmer olan, beyaz koyun da esmer olmayan bir kadındır. Koyunlar saliha kadınlardır. Bazen da dişi koyunları görmek, üzüntü ve sıkıntılara, zevceleri kaybetmeye ve rütbenin elden gitmesine yorumlanır.