Etiket arşivi: rüyada diş misvakladığını görmek

Rüyada Misvak Görmek

Rüyada dişlerinizi misvakladığını görmek, dost ve akrabalarınıza hayır ve yardım yapacağınıza işarettir.

Rüyasında abdest alırken dişlerini misvakla fırçaladığını gören kimse peygamberimizin sünnetlerini yerine getirdi­ğine ve akrabalarına yardım ve iyilik ettiğine veya edece­ğine, onların bazı vereceği zahmetlerine aldırmayıp kat­landığına ve bu güzel ahlakla ahlaklı olduğuna işaret eder demişlerdir yorumcular.

Bir kimsenin rüyada misvak kullandığını görmesi. o kimsenin misvak kullandığı ve misvakla dişlerini temizlediği miktarca, Rasûlullah’ın (s a.s ) Sünnet-i Seniyesini yaşamaya ve akrabasına iyilik etmeye ve onların külfet ve meşak- katlarma tahammül etmeye işârettir.

Bazen rüyada misvak kullanmak, sözden kaçınmaya işârettir.

Bazen de rüyada misvak kullanmak, günâhtan temizlenmeye, borcu ödemeye işârettir.

Bazı kere de rüyada misvak kullanmak, kişiyi Allah Teâlâ Hazretlerine (c.c.) yaklaştıracak amele ve vaadini yerine getirmeye işâret eder.

Yine rüyada misvak kullanmak, hanımının hamileliğine ve bekâr kadının evlenmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada misvak kullanarak dişlerinin kanadığını görmesi, o kimsenin, günâhlardan kurtulmasına işâret eder.

Bazen rüyada misvak kullanıp dişlerinin kanadığını görmek, günâhları biriktirmeye, aile halkına ezâ ve cefâ etmeye ve onların mallarını almaya işâret eder.

Bazen de bir kimsenin rüyada misvak kullandığı zaman dişlerinden kan aktığını görmesi, o kimsenin, halkın gıybetini etmesine işâret eder.

Rüyada misvak kullanıldığının görülmesi dişlerin temizlendiği miktarda Peygamber Efendimizin yolunda yaşamaya ve akrabasına iyilik etmeye ve onların sıkıntılarına verdiği cefalara katlanılacağına işaret eder. İnsan pisliği ile misvaklandığnı görmek haram mala yaklaşılacağına yorumlanır. Misvak kullanırken dişlerinin kanadığını gören kişinin günahlarından temizlendiğine, borcunu ödeyeceğine ve küfürden uzaklaşacağına işarettir. Bazı yorumculara göre ise, evli kadının hamile kalacağına, bekâr kızların da evleneceğine yorumlanır.

Bir kimse rüyada misvak kullandığını görse, onunla dişlerini temizlediği miktarca, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetini yaşamaya ve akrabasına iyilik etmeye ve onların zorluklarına tahammül etmeye yorumlanır. İnsan pisliğiyle misvaklandığını gören kimse, dişlerini haram mal ile meşgul eder.