Etiket arşivi: rüyada dinlemek

Rüyada Dinlemek

Rüyasında okunan Kur’an-ı Kerimi veya dini İlahi, kaside ve dinlediğini veyahut kendisi­ne yapılan bir dini nasihati dinlediğini görse, bu rüyası onun, doğru yola ve Allahü Teala’ya yöneleceğine işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyada Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim’den bir âyet dinlemek, veya Resûl-i Ekrem hakkın­da söylenen kaside ve methiyeyi, hikmetli söz ve şiirleri ve her konuda faydalı ve hayırlı sözü dinlemek, hidayete ve Allah’a yönelmeye işâret eder.

Bir kimse rüyasında kendisi her şeyi işittiği halde, işit­mezmiş gibi gösterdiğini görse, bu rüya onun yalancı ol­duğuna ve her zaman yalan söylemeyi kendisine huy edi­neceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada başka birisine söylenen söze kulak vermek, yalan söylemeye, koğuculukyapmaya işâret eder.

Bazı kere de rüyada başka birisine söyle­nen söze kulak vermek, rüya sahibine isabet edecek çirkin bir şeye işârettir.

Rüyada boş söz dinlemek, inatçılığa ve rezil olmaya işâret eder.

Rüyada gıybet dinlemek, haram yemeye işâret eder.

Rüyada gizli konuşmaları dinlemek yahut kulak kabartmak, haddi aşmaya, dedikodu ve gıybet yapmaya işârettir.

Bir kimse kendisinin bir takım çeşitli sözle­ri dinlediğini ve onların güzel olanlarına uydu­ğunu görse, müjde ve sevince işâret eder.

Her sözü doğru kabul ederek dinlemek, ahmaklığa işârettir.

Söz dinlememek ve kemikleşmiş düşünce­lerinin dışına çıkmamak, sapıklığa ve hüsrana işarettir.

Rüyada başka birisine söylenen söze kulak vermek yalan söylemeye işarettir.

Eğer bir kimse kendisinin bir adama söylediği sözünün gizli olmadığını görse o kimse diğer adama kötülük yapmak ister.

Bir kimse kendisinin birtakım çeşitli sözleri dinlediğini ve onların güzel olanlarına uyduğunu görse müjde ve sevince kavuşur.

Bir kimse rüyada kendisi işittiği halde kendisini işitmez gösteriyor görse yalan söyler ve her zaman yalan söylemeyi adet edinir. Rüyada bir insanın çağırışı rızık ve faydadır. Hayvanların sesleri üzüntü, korku ve sıkıntıdır. Atın kişnemesi izzet ve kuvvettir. Köpek sesi, fuzuli ve boş sözdür. Güvercinin ötmesi feryat, inkardır. Kırlangıç kuşunun cıvıltısı faydalı söze Kur’an dinlemeye yorumlanır.

Hayvan Sesi Duymak

Rüyada hayvanların seslerini duymak, ke­der, üzüntü, korku ve sıkıntıya işârettir.

Bir atın kişnediğini görmek, izzet ve kuv­vete işâret eder.

Rüyada eşek sesini dinlemek, kötü söz işitmeye işârettir.

Rüyada köpek sesi dinlemek, boş söze işârettir.

Bir kimsenin rüyada kırlangıç kuşunun cı­vıltısını duyması, faydalı ve hikmetli söze ve Kur’ân-ı Kerim dinlemeye işâret eder.

Rüyada duyulan güvercin sesi, feryat et­meye, sesli ağlamaya veya inkâra işâret eder.

Güzel sesli diğer kuşların sesini dinlemek, hüzünle birlikte sevince işârettir.