Etiket arşivi: rüyada demirci olduğunu görmek

Rüyada Demirci Görmek

Rüyada demirci görmek, zengin olunacağına, çok mal sahibi olacağına ve yüksek bir makam sahibi olacağı­na işaretle yorumlanır.

Rüyasında kendisinin demirci olduğunu görmek, mal mülk sahibi olacağına işaretle tabir olunur. Rüyada demirci olduğunu görmek, güce, mülk sahibi olmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada demirci görmesi, kuvvetli, maharetli ve heybetli bir kimseye işâret eder.

Bazen rüyada demirci görmek, Azrail aleyhisselâm’a işârettir ki, demir onun kuv­veti ve şiddetidir.

Bazen de rüyada demirci görmek, şer ve şiddetlere ve tasarruftan men olmaya işâret eder.

Bazı kere de rüyada demirci görmek, güç ve müşkül şeyi kolaylaştırmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada demirci görmesi, aşçı, ekmekçi, bakırcı v.s. gibi geçimini ateşten alan kişilere de işâret eder.

Yine rüyada demirci görmek, zenginliğe, nîmete, işlerin düzgünlüğüne, makam ve mevki üstünlüğüne işâret eder.

Rüyada, demiri elinde mum gibi yumuşat­tığını ve ondan istediği aleti yaptığını görmek, nîmete, rızka ve mülke nâil olmaya işâret eder.

Rüyada tanımadığı bir demirciyi görmek, devlet reisine işârettir.

Rüyada tanıdığı bir demirciyi görmek, güç­lü, becerikli, heybetli kimseye işârettir.

Rüyada demirciye uğramak, bir sıkıntya düşmeye işârettir.

Rüyada üstü başı kirli ve katran suratlı demircinin dükkanına girip, onun yanına otur­mak azabı gerektirecek işler yapmaya işârettir.

Rüyada demirci ocağını sönük görmek, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada demirci ocağını akkor halinde gör­mek, rızka işâret eder.

Demirci, kuvveti ve mahareti nispetinde, hey-betli bir kimsedir. Demirci Azrail (A.S.)’dır. Demir onun kuvveti ve şiddetidir.

Rüyada demirci olduğunu ve demirin elinde mum gibi yumuşadığını ve ondan istediği aleti yaptığını gören kimse mülk sahibi olur. Demiri görmek, şer ve şiddetlerden men olmaya, bazen da güç ve zor şeyi kolaylaştırmaya işarettir. Demirci, aşçı, ekmekçi, bakırcı vs. gibi geçimini ateşten alan kimselerle de yorumlanır.