Etiket arşivi: rüyada demir ocağı görmek

Rüyada Demir Ocağı Görmek

Rüyada demir ocağı görmek, kuvvetli ve şiddet sahibi bir kimsenin ailesinden (ev halkından) bir kadına işaretle tabir olunur. Rüyada bakır veya tunçtan yapılmış demir ocağı görmek, mal, eşya ve dünya zînetlerine mâlik bir kadına işâret eder. Görülen demir ocağı bakır veya tunç­tan kurulmuş bir ocak ise, o kadın malı çok ve dünya ziynetlerine sahip birinin hanımıdır. Bu meziyette bir hanıma işaret eder.

Görülen demir ocağı ağaçtan (ahşaptan) kurul­muş bir ocak ise, o kadın, malı çok, zengin fakat, dediko­ducu bir kişinin karısına işarettir. Görülen demir ocağı ça­murdan yapılmış, topraktan kurulmuş ise, o kadın dindar bir adamın hanımı (karısı)’dır, buna işaret eder.

Görülen demir ocağı, kireçten kurulmuş (yapılmış) ise, o kadın, çok zalim Firavun gibi bir kimsenin karısıdır, ona işaret eder.

Rüyada demir ocağı görmek, kuvvet ve şiddet sahibi bir kimsenin ailesinden bir kadına işarettir.

Rüyada demir ocağı görmek, kuvvetli ve şiddetli bir kişinin ev halkından bir kadına işâret eder.

Bazı kere demir ocağı görmek, ev işlerini yürüten kimselere de işârettir.

Ocakta veya tandırda alevli bir şekilde ya­nan ateşi görmek, rüya sahibinin meydana gelecek çocuğuna işâret eder.

Rüyada ateşsiz ocak görmek, üzüntü ve kedere; ateşli ocak görmek, ihtiyaçları gider­meye ve rızıklara işâret eder.

Bazı kere de ocak görmek, kadın için ko­caya işâret eder.

Yine rüyada görülen demir ocağı, binek hayvanına, meclis veya mansıp gibi insanın üzerinde bulunduğu şeye işâret eder.

Bekâr birinin rüyada bir ocağa mâlik oldu­ğunu veya ocakta bir şey pişirdiğini görmesi, yakında evleneceğine işâret eder.

Evli bir adamın bir ocağa mâlik olduğunu veya ocakta bir şey pişirdiğini görmesi, doğa­cak çocuğa işârettir.

İnançsız (kâfir) bir adamın bir ocağa mâlik olduğunu veya ocakta bir şey pişirdiğini gör­mesi, hidayete ermeye ve iman devletine işâret eder.

Rüyada demir ocağı ev halkından kuvvetli ve şiddetli bir kimsedir. Demir ocağı, işsiz kalmaya ve gerilemeye de yorumlanır.

Bir kimse ocakta veya tandırda alevli bir şekilde yanan ateş görürse, çocuk sahibi olur.

Bazen ocak, zevceye, üzerindeki çömlek de kocaya yorumlanır. O kadın daima sözüyle, kocasını yakar.

Ocak ateşsiz ise üzüntü ve kedere, ateşli ise ihtiyaçları gider-meye ve rızıklara işarettir.

Bazen da ocak, çocuğa veya anaya yahut rüya sahibinin arzu ettiği şeyleri temin edildiği işe yorumlanır.

Rüyada bir ocağa sahip olduğunu veya ocağı gördüğünü gören kimse bekârsa, evlenir, evliyse ve ocak üzerinde de çanak varsa, hanımı hamile kalır.

Rüyasının tabiri için yanımıza bir kimse gelerek: “Rüyamda bir ocak gördüm onda bir miktar ateş ve onun yakınında bir odun vardı” dediğinde ben onu: “Ocak senin midendir. Odun geçen gece yediğin ağır yemektir.” şeklinde yorumlayınca o kimse: “Evet efendim öyle oldu.” dedi.