Etiket arşivi: rüyada demir kürek görmek

Rüyada Kürek Görmek

Kişinin rüyada kürek görmesi (hanım eşe) ve kadın hiz­metçiye işaretle yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kürek görmesi, keder ve üzüntülerden kurtulmaya, ferah ve se­vince ermeye işarettir.

Bekar kimselerin rüyada demir kürek görmeleri, evliliğe, evlenip temiz bir yuva kurmalarına işaret olarak yorumla­nır demişlerdir.

Rüyada demir kürek görmek, ziraat işleriyle uğraşan (çiftçi­ler) için berekete ve bolluğa işarettir.

Rüyasında demir kürekle toprak veya çöpleri veyahut sama­nı küreyip topladığını veya attığını görmek, büyük bir menfaate ve çok mala nail olmaya işarettir. Çünkü demir kürek, toprak, çakıl (kum) ve çöplükleri küreyerek temizle­yip götürür. Toprak da, çöplük de mala işaretle yorumlanır.

Rüyada demir kürek görmek, her türlü zahmet ve meşak­kate tahammül eden ve her çeşit sıkıntılara sabreden bir kadına müjdedir. Sevineceği bir haber almasına ve bol rız­ka ermesine de işarettir şeklinde yorumlanır denilmiştir.

Rüyada kürek görmek, faydalı ve menfaat- li kimselere yahut menfaatli işe işâret eder.

Rüyada görülen odun kürek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, borcunu ödemeye, kendisine itimat edilen güvenilir kimseye, evin kadınına yahut işinde hareketliliğe işârettir.

Elinde odun kürek görmek, hayrın, faziletin ve mezyetin o kimseye doğru meyletmesine işâret eder.

Bazı kere de demir kürek görmek, iştahlı olmaya işâret eder.

Rüyada görülen demir kürek, gece ile de tabir olunur.

Bazen de demir kürek, kendisiyle iş yapılıyorsa çocuğa; iş yapılmıyorsa hizmetçiye işâret eder.

Yine rüyada demir kürek görmek, zahmet ve meşakkatlere sabreden bir kadına, bazen de rızık, menfaat ve hastalıklardan şifâ bularak sevince erişmeye işâret eder.

Rüyada yeni bir kayık küreği aldığını görmek, korku ve tehlikeden kurtulmaya, işlerinde kendisine yardım edecek bir dosta işâret eder.